SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Anyagmérnök

Anyagmérnöki alapszak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2014-03-12) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Közgazdaságtan és vállalkozás-gazdaságtan
Általános és szervetlen kémia gyakorlat I.
Általános és szervetlen kémia
Fizika I.
Fizika I. gyakorlat
Szerkezeti anyagok és technológiájuk (Fémes) I.
Gépelelemek és ábrázolás
Matematikai analízis I.
Matematikai analízis I. gyakorlat
Sugárzástani alapismeretek
Anyagtudomány
Kötelezően választható menedzsment és társadalomtudományi tárgy
∑ 31 kredit
2. félév
Általános és szervetlen kémia gyakorlat II.
Általános és szervetlen kémia laboratóriumi gyakorlat
Fizika II.
Fizika laboratóriumi gyakorlat
Fizikai kémia I.
Szerkezeti anyagok és technológiájuk (Fémes) II.
Numerikus módszerek
Matematikai analízis II.
Matematikai analízis II. gyakorlat
Matematikai statisztika
Műveleti energetika
Szerves kémia I.
∑ 28 kredit
3. félév
Szilárdtestfizika
Fizikai kémia laboratóriumi gyakorlat
Fizikai kémia II.
Fizikai kémia számítási gyakorlat
Műszaki termodinamika
Számítástechnika I.
Kristálytan
Kristálytan gyakorlat
Műszaki mechanika I.
Műszaki mechanika I. gyakorlat
Kémiai analízis
Szerves kémia II.
Műszaki áramlástan és hőtan I.
Szabadon választható
∑ 31 kredit
4. félév
Korróziós alapismeretek
Műszaki áramlástan és hőtan II.
Műszaki mechanika II.
Műszaki mechanika II. gyakorlat
Kémiai analízis laboratóriumi gyakorlat
Művelettan
Polimerek kémiája és fizikája
Szilárdtest kémia I.
Kerámia-, üveg- és kötőanyagipari nyers és alapanyagok
Szilárdtest kémia II.
Jogi alapismeretek
Szerves kémia laboratóriumi gyakorlat
∑ 31 kredit
5. félév
Anyagszerkezeti vizsgálatok
Minőségbiztosítás alapjai
Speciális témák hallgatói feldolgozásban
Szilárdtest kémia III.
Szilárdtest kémia IV.
Kerámiák és kötőanyagok technológiája
Korszerű szerkezeti anyagok
Környezetvédelem, biztonságtechnika
Szilikátipari gépek
Anyagmérnöki alapszak nyári szakmai gyakorlat
Kötelezően választható menedzsment és társadalomtudományi tárgy
Szabadon választható
∑ 30 kredit
6. félév
Szakdolgozat I.
Anyagszerkezeti vizsgálatok laboratóriumi gyakorlat
Elektronika
Elektronika laboratóriumi gyakorlat
3 kreditet kell választani
Üvegek, tűzálló- és hőszigetelő anyagok technológiája
Ipari kemencék és szárítók I.
Műszaki áramlás- és hőtan laboratóriumi gyakorlat
Szabadon választható
∑ 22 kredit
7. félév
Szakdolgozat II.
Művelettan laboratóriumi gyakorlat
Szabadon választható
∑ 19 kredit
Szakirány
Kerámia szakirány
Anyagvizsgáló szakirány
∑ 36 kredit
3 kreditet kell választani
Polimerek technológiája és vizsgálata I.
Polimerek technológiája és vizsgálata II.
Műanyagok fizikája és alkalmazástechnikája
Kötelezően választható menedzsment és társadalomtudományi tárgy
Filozófia
Politika-elmélet
Szociológia
EU ismeretek
Általános menedzsment
Általános menedzsment
Kockázatmenedzsment
Projekt menedzsment
Etika, protokoll, művelődés (nem csak műszakiaknak)
Kerámia szakirány
Anyagmérnöki vizsgálatok laboratóriumi gyakorlat
Speciális kollégium
Nemfémes szervetlen szerkezeti anyagok laboratóriumi gyakorlat
Anyagvizsgáló szakirány
4 kreditet kell választani
Mikroszkópia
Anyagvizsgálati módszerek laboratóriumi gyakorlat
Kemometria
Röntgendiffrakciós vizsgálatok
4 kreditet kell választani
Spektroszkópiai vizsgálatok
Spektroszkópia
Termoanalitika