SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Anyagmérnök MSc

Anyagmérnök MSc szak - nappali tagozat
Ez egy régebbi (2014-03-12) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév (tavaszi)
Anyagtudomány II.
Fizika III.
Fizika III. gyakorlat
Fizikai kémia III.
Fizikai kémia III. gyakorlat
Gépszerkezettan III. laborgyakorlat
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
Kémia modul
Kötelezően választható gazdasági és humán ismeretek tárgy
Szabadon választható
∑ 29 kredit
2. félév (őszi)
Anyagmérnöki alaptudományok szakmai szigorlat
Matematikai analízis mérnököknek
Szerkezeti anyagok és technológiájuk III.
Szerkezeti anyagok vizsgálati módszerei
Anyagmérnöki mesterszak nyári szakmai gyakorlat
Kémia modul
Kötelezően választható gazdasági és humán ismeretek tárgy
Szabadon választható
Differenciált szakmai ismeretek modul
∑ 31 kredit
3. félév (tavaszi)
Diplomamunka I.
Folyamatirányítás
Kerámiák, polimerek és kompozitok
Korszerű felületvizsgálati módszerek
Speciális kollégium
Műszaki üvegek
∑ 32 kredit
4. félév (őszi)
Diplomamunka II.
Differenciált szakmai ismeretek modul
∑ 28 kredit
Kémia modul
Szerves kémia IV.
Szerves kémia III.
Környezeti fotokémia
Környezeti kémia
Környezeti szerves kémia
Zöld kémia
Biokémia
Szervetlen fotokémia
Bevezetés a koordinációs kémiába
Bevezetés a koordinációs kémiába lab. gyak.
Szerves kémiai technológia
Biopolimerek kémiája
Kötelezően választható gazdasági és humán ismeretek tárgy
Emberi erőforrás gazdálkodás
Ipari kapcsolatok
Marketing
Mérnöki kommunikáció
Mérnöki kommunikáció gyakorlat
Mérnöki kommunikáció informatikai eszközei
Projekt menedzsment
Stratégiai menedzsment
Üzleti kommunikáció
Differenciált szakmai ismeretek modul
Analitikai elválasztási módszerek
Anyagmérnöki tervezés
Biokromatográfia
Kemometria és jelfeldolgozás
Mérések validálása
NMR vizsgálatok szilárd fázisban
Nukleáris méréstechnika
Optika és lézertechnika
Optika és lézertechnika gyakorlat
Különleges megmunkálások I.
Választható analitikai laboratóriumi gyakorlat
Fizikai anyagkezelés
Nanotechnológia alapjai
Szerkezeti anyagok és technológiájuk III. laboratóriumi gyakorlat
Áramlás és hőtechnikai gépek
Környezeti sugárzások, sugárvédelem
Transzportfolyamatok
Atomenergetika
Radioaktív hulladékkezelés
Radioizotóp alkalmazások
Radioizotópos technológiák
Sugaras és nukleáris balesetek, tapasztalatok
Dozimetria és sugárvédelem
Nukleáris balesetelhárítás
Magkémia és izotóptechnika
Radioökológia és méréstechn. lab. gyak.