SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Biomérnök

Biomérnöki alapszak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2013-04-10) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Matematikai analízis I.
Matematikai analízis I. gyakorlat
Számítástechnika
Fizika I.
Fizika I. gyakorlat
Általános és szervetlen kémia B
Általános és szervetlen kémia gyakorlat I. B
Sugárzástani alapismeretek
Műszaki rajz és ábrázó geometria
Infraindividuális biológia
Botanika
Általános ökológia I.
Közgazdaságtan és vállalkozás gazdaságtan
Választható társadalomtudományi tárgy
∑ 29 kredit
2. félév
Matematikai analízis II.
Matematikai analízis II. gyakorlat
Numerikus matematika
Fizika II.
Fizika II. laboratóriumi gyakorlat
Általános és szervetlen kémia gyakorlat II. B
Általános és szervetlen kémia laboratóriumi gyakorlat I. B
Fizikai kémia I.
Szerves kémia I. B
Infraindividuális biológia laboratóriumi gyakorlat
Zoológia
Mikroszkópos analízisek
Műveleti energetika
Gépészeti alapismeretek
Műszaki áramlástan és hőtan
∑ 32 kredit
3. félév
Biofizika
Kémiai analízis
Fizikai kémia II.
Fizikai kémia laboratóriumi gyakorlat
Fizikai kémia számítási gyakorlat
Szerves kémia II. B
Biokémia
Biokémia szeminárium
Biokoordinációs kémia
A mikrobiológia alapjai
A mikrobiológia alapjai laboratóriumi gyakorlat
Transzportfolyamatok
Szabadon választható
∑ 30 kredit
4. félév
Molekuláris biológia
Kémiai analízis laboratóriumi gyakorlat
Szerves kémia laboratóriumi gyakorlat B
Biológiai makromolekulák szerkezete és működése
A környezetvédelem mérnöki vonatkozásai
Elektronika
Elektronika laboratóriumi gyakorlat
Művelettan A
Művelettan B
Minőségbiztosítás
Biztonságtechnika, munkavédelem és kockázatelemzés
Szabadon választható
∑ 29 kredit
5. félév
Biometria, bioinformatika
Molekuláris biológia laboratóriumi gyakorlat
A genetika alapjai
Korszerű elválasztástechnikák a biotechnológiában
Korszerű elválasztástechnikák a biotechnológiában laboratóriumi gyakorlat
Biomérnöki műveletek
Biomérnöki műveletek laboratóriumi gyakorlat
Hulladékszegény technológiák
Vegyipari műveletek laboratóriumi gyakorlat
Technológiai rendszerek modellezése
Szabadon választható
∑ 31 kredit
6. félév
Környezetvédelmi technológiák
Enzimes technológiák
Enzimes technológiák laboratóriumi gyakorlat
Technológiai rendszerek tervezése
Bioreaktorok
Bioreaktorok laboratóriumi gyakorlat
Folyamatirányítás
EU ismeretek
Fermentációs feldolgozási műveletek
Fermentációs feldolgozási műveletek laboratóriumi gyakorlat
Választható differenciált szakmai tárgy
∑ 31 kredit
7. félév
Választható differenciált szakmai tárgy
Szakdolgozat
Választható menedzsment tárgy
Biomérnöki alapszak nyári szakmai gyakorlat
∑ 28 kredit
Választható társadalomtudományi tárgy
Filozófia
Politika-elmélet
Szociológia
Etika, protokoll, művelődés (nem csak műszakiaknak)
Választható differenciált szakmai tárgy part I.
Membrános műveletek
Membrános műveletek laboratóriumi gyakorlat
Radioizotópos vizsgálati módszerek
Gyógyszerkémia és szintézis tervezés
Kemometria, jelfeldolgozás
Biokatalízis az élelmiszeriparban
Rögzítettt biokatalizátorok, bioreaktorok
Választható differenciált szakmai tárgy part II.
Bio-kromatográfia
Integrált biotechnikák
Integrált biotechnikák laboratóriumi gyakorlat
Radioökológia
Érzékelők, szenzorok
Toxikológia, ökotoxikológia
Toxikológia, ökotoxikológia laboratóriumi gyakorlat
Biokémia laboratóriumi gyakorlat
Választható menedzsment tárgy
Mérnöki kommunikáció
Mérnöki kommunikáció gyakorlat
Mérnöki kommunikáció informatikai eszközei
Általános menedzsment
Termelés menedzsment
Jogi alapismeretek
Minőségirányítás az iparban
A biotechnológiai ipar helye az üzleti világban