SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Gépészmérnök

Gépészmérnöki alapszak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2012-10-24) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Közgazdaságtan és vállalkozásgazdaságtan
Fizika I.
Fizika I. gyakorlat
Műszaki mechanika I.
Műszaki mechanika I. gyakorlat
Szerkezeti anyagok és technológiájuk I.
Általános géptan
Műszaki rajz és ábrázoló geometria
Lineáris algebra
Matematikai analízis I.
Matematikai analízis I. gyakorlat
Kötelezően választható társadalomtudományi tárgy
∑ 32 kredit
2. félév
Általános kémia
Fizika II.
Fizika laboratóriumi gyakorlat
Elektronika
Méréstechnika
Számítástechnika I.
Műszaki mechanika II.
Műszaki mechanika II. gyakorlat
Szerkezeti anyagok és technológiájuk II.
Gépszerkezettan I.
Numerikus módszerek
Matematikai analízis II.
Matematikai analízis II. gyakorlat
∑ 30 kredit
3. félév
3. féléves szűrő: 40 kredit
Számítástechnika II.
Elektronika laboratóriumi gyakorlat
Szerkezeti anyagok és technológiájuk III.
Gépszerkezettan II.
Gépszerkezettan II. gyakorlat
Szerkezeti anyagok és technológiájuk III. laboratóriumi gyakorlat
Műszaki áramlástan és hőtan I.
Műszaki mechanika III.
Gépgyártástechnológia I.
Kötelezően választható társadalomtudományi tárgy
Kötelezően választható menedzsment tárgy
∑ 28 kredit
4. félév
Elektotechnika
Irányításelmélet és technika
Irányításelmélet és technika laboratóriumi gyakorlat
Anyagmozgató gépek és fémszerkezetek I.
Gépszerkezettan III. laboratóriumi gyakorlat
Műszaki áramlástan és hőtan II.
Műszaki mechanika IV.
Gépszerkezettan III.
Gépgyártástechnológia II.
Matematikai statisztika
Műszaki mechanika szigorlat
∑ 30 kredit
5. félév
5. féléves szűrő: 75 kredit
Logisztika
Anyagmozgató gépek és fémszerkezetek II.
Áramlás és hőtechnikai gépek
Gépészmérnöki alapszak nyári szakmai gyakorlat
Kötelezően választható menedzsment tárgy
∑ 10 kredit
6. félév
Áramlás és hőtechnikai gépek laboratóriumi gyakorlat
Minőségbiztosítás
Jogi alapismeretek
Villamos gépek
Kötelezően választható menedzsment tárgy
∑ 13 kredit
7. félév
Környezetvédelem és biztonságtechnika
Szakdolgozat
∑ 17 kredit
Szakirány
Szilikátipari gépész szakirány
Mechatronika szakirány
Műszaki logisztika szakirány
∑ 120 kredit
Kötelezően választható társadalomtudományi tárgyak
Filozófia
Politika-elmélet
Szociológia
EU ismeretek
Etika, protokoll, művelődés (nem csak műszakiaknak)
Etika, protokoll, művelődés (nem csak műszakiaknak) II.
Kötelezően választható menedzsment tárgyak
Általános menedzsment
Általános menedzsment
Emberi erőforrás gazdálkodás
Projekt menedzsment
Projekt menedzsment
Termelés és szolgáltatás menedzsment
Termelés menedzsment
Kockázatmenedzsment
Minőségirányítás az iparban
Szilikátipari gépész szakirány 5. félév (Veszprém)
Fizikai anyagkezelés és szilikátipari gépek I.
Fizikai anyagkezelés és szilikátipari gépek I. gyakorlat
Kerámiák és kötőanyagok technológiája
Nemfémes szerkezeti anyagok tulajdonságai
Szilikátipari gépész szakirány 6. félév (Veszprém)
Fizikai anyagkezelés és szilikátipari gépek II.
Ipari kemencék és szárítók I.
Nemfémes szerkezeti anyagok tulajdonságai laboratóriumi gyakorlat
Üvegek, tűzálló- és hőszigetelő anyagok technológiája
Szilikátipari gépész szakirány 7. félév (Veszprém)
Fizikai anyagkezelés és szilikátipari gépek III.
Ipari kemencék és szárítók II.
Nemfémes szerkezeti anyagok technológiája laboratóriumi gyakorlat
Korszerű szerkezeti anyagok
Mechatronika szakirány 5. félév (Veszprém)
Anyagvizsgálati módszerek
Optika és lézertechnika
Elektronikus elemek és áramkörök
Elektronikus elemek és áramkörök laboratóriumi gyakorlat
Mechatronika I.
Különleges megmunkálások I.
Mechatronika szakirány 6. félév (Veszprém)
Finommechanika
Mechatronika II.
Integrált gyártórendszerek
Folyamatirányítás
Különleges megmunkálások II.
Mechatronikai rendszerek laboratóriumi gyakorlat
Mechatronika szakirány 7. félév (Veszprém)
Folyamatirányítás laboratóriumi gyakorlat
Robottechnika
Mérnöki kommunikáció informatikai eszközei
Műszaki logisztika szakirány 5. félév (Nagykanizsa)
Anyagmozgatás
Áruterítés
Integrált gyártórendszerek
Műszaki logisztika szakirány 6. félév (Nagykanizsa)
Raktározás
Veszélyes áruk, munkabiztonság
Karbantatás és üzemfenntartás
Tervezési feladat
Műszaki logisztika szakirány 7. félév (Nagykanizsa)
Robottechnika
PLC programozás
Gyártórendszerek modellezése