SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Kémia

Kémia alapszak - Vegyész szakirány - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2022-05-24) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Általános és szervetlen kémia A
Általános és szervetlen kémiai számítási gyakorlat I. A
Fizika I.
Fizika I. gyakorlat
Bevezetés a környezettanba
Matematikai analízis I.
Sugárzástani ismeretek
Számítástechnika
Környezetvédelem, biztonság-technika
Környezetszociológia
Szabadon választható
∑ 28 kredit
2. félév
Általános és szervetlen kémiai laboratóriumi gyakorlat
Fizika II.
Fizika laboratóriumi gyakorlat
Fizikai kémia I.
Általános és szervetlen kémia II.
Általános és szervetlen kémiai számítási gyakorlat II. A
Általános és szervetlen kémia vegyészeknek
Környezeti kémia
Matematikai analízis II.
Szerves kémia I.
Szerves kémia I. gyakorlat
Statisztika
Ásvány- és kőzettan
Szabadon választható
∑ 31 kredit
3. félév
Általános és szervetlen kémia II. laboratóriumi gyakorlat
Környezeti kémia laboratóriumi gyakorlat
Fizikai kémia II.
Fizikai kémia számítási gyakorlat
Kémiai analízis
Szerves kémia II.
Szerves kémia II. gyakorlat
A biológia alapjai
Biokémia
Biokémia gyakorlat
Bevezetés a koordinációs kémiába
∑ 31 kredit
4. félév
Szerves kémiai technológia
Szervetlen kémiai technológia
Kolloidika I.
Fizikai kémia gyakorlat
Kémiai analízis II.
Kémiai analízis laboratóriumi gyakorlat
Szerves kémia III.
Szerves kémia III. gyakorlat
Szerves kémia laboratóriumi gyakorlat
Biopolimerek kémiája
Polimerek kémiája és fizikája
∑ 32 kredit
5. félév
Kolloidika II.
Kémiai analízis III.
Kémiai információ keresés
Fizikai kémia és analitikai kémiaszigorlat
Szerves kémia laboratóriumi gyakorlat II.
Szakmai gyakorlat
Bevezetés a koordinációs kémiába laboratóriumi gyakorlat
Anyagszerkezeti vizsgálatok
Választható szakmai tárgy
∑ 32 kredit
6. félév
Szakdolgozat
Anyagszerkezeti vizsgálatok laboratóriumi gyakorlat
Választható szakmai tárgy
Szabadon választható
∑ 27 kredit
Választható szakmai tárgyak part I.
Mag- és részecskefizika
Nukleáris méréstechnika
Atomenergetika
Dozimetria és sugárvédelem
Radioizotóp alkalmazások
Környezeti fotokémia
Szerves vegyületek sztereokémiája
Választható szakmai tárgyak part II.
Korróziós alapismeretek
Levegőkémia
Biogeokémiai körfolyamatok
Műszaki termodinamika
Környezetkímélő energiaforrások
Hulladékgazdálkodás
Anyagtudomány