SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Környezetmérnök

Környezetmérnöki alapszak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2014-03-12) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Matematikai analízis I.
Matematikai analízis I. gyakorlat
Fizika I.
Fizika gyakorlat
Általános és szervetlen kémia B
Általános és szervetlen kémia gyakorlat I. B
A környezetvédelem biológiai alapjai
Földtudományi alapismeretek
Közgazdaságtan és vállalkozásgazdaságtan
Műszaki rajz és ábrázoló geometria
Számítástechnika I.
Földünk állapota
Bevezetés a környezettanba
Szabadon választható
∑ 31 kredit
2. félév
Matematikai analízis II.
Matematikai analízis II. gyakorlat
Numerikus matematika
Matematikai statisztika
Fizika II.
Általános és szervetlen kémia gyakorlat II. B
Általános és szervetlen kémia laborgyakorlat I. B
Szerves kémia I. B
Gépészeti alapismeretek
Műszaki áramlástan és hőtan
Fizikai kémia I.
Talajtan, talajkémia
Geoinformációs rendszerek
∑ 30 kredit
3. félév
3. féléves szűrő: 40 kredit
Szerves kémia II. B
Ökológia
Limnológia és hidrobiológia I.
Környezetgazdaságtan
Mérnöki kommunikáció és magatartás
Fizikai kémia II.
Fizikai kémia számítási gyakorlat
Kémiai analízis
Ipari technológiák és szennyezéseik
Zaj- és rezgésvédelem
Sugárzástani alapismeretek
Környezetinformatika I.
Biokémia
∑ 30 kredit
4. félév
Szabadon választható Menedzsment szervezés modul
Szerves kémia laborgyakorlat B
Minőségbiztosítás
Áramlás- és hőtechnikai gépek laborgyakorlat
Biztonságtechnika, munkavédelem és kockázatelemzés
Kémiai analízis laborgyakorlat
Művelettan
Légkörtan
Környezeti kémia
Vízgazdálkodás, vízelőkészítés
Hulladékgazdálkodás
Radioökológia
Természet- és tájvédelem
Környezetinformatika II.
Biokémia laborgyakorlat
Nyári természetvédelmi szakmai gyakorlat
∑ 30 kredit
5. félév
5. féléves szűrő: 75 kredit
Környezetegészségtan
Korszerű környezetanalitikai módszerek
Korszerű környezetanalitikai módszerek laboratóriumi gyakorlat
Művelettan laborgyakorlat
Technológiai rendszerek modellezése
Szennyvíztisztítás alapjai
Szennyvíztisztítás alapjai laboratóriumi gyakorlat
A levegőtisztaság-védelem alapjai
A levegőtisztaság-védelem alapjai laboratóriumi gyakorlat
Talaj- és talajvízvédelem
Mikrobiológia alapjai
Szabadon választható
Környezetállapot-értékelés, auditálás
∑ 30 kredit
6. félév
Környezetpolitika, környezet-szociológia
Környezeti monitorozás I.
Magyarország környezeti állapota
Zöld kémia
Toxikológia, ökotoxikológia
Toxikológia, ökotoxikológia laboratóriumi gyakorlat
Speciális szakirányú ismeretek
Tervezési feladat I.
Környezettechnológiai szakmai gyakorlat
Szabadon választható
∑ 29 kredit
7. félév
Környezetjogi ismeretek
Környezeti menedzsment rendszerek
Speciális szakirányú ismeretek
Tervezési feladat II.
Szakdolgozat
∑ 30 kredit
Menedzsment szervezés modul
Általános menedzsment
Termelés és szolgáltatás menedzsment
Emberi erőforrás gazdálkodás
Kockázatmenedzsment
Projekt menedzsment
Optimalizálás az olajiparban
Környezettechnológia szakirány 6. félév
Közlekedés és mezőgazdaság környezeti hatásai
Víztisztítási technológiák laborgyakorlat
Hulladékgazdálkodás gyakorlat
Hulladékgazdálkodás laborgyakorlat
Levegőtisztaság-védelem gyakorlat
Levegőtisztaság-védelem laborgyakorlat
Környezettechnológia szakirány 7. félév
Energiagazdálkodás és környezetvédelem
Szennyvíztisztítási technológiák laborgyakorlat
Talaj- és talajvízvédelem gyakorlat
Hulladékszegény technológiák gyakorlat
Környezetállapot-értékelés szakirány 6. félév
Környezetmodellezés
Geoinformációs rendszerek alkalmazásai
Tájértékelés, tájtervezés
Környezetterhelhetőség
Környezetvédelem az interneten
Környezetállapot-értékelés, auditálás I. gyakorlat
Környezetállapot-értékelés szakirány 7. félév
Környezetmodellezés laborgyakorlat
Környezeti monitorozás II.
Környezetállapot-értékelés, auditálás II. gyakorlat
Radioökológia szakirány 6. félév
Nukleáris méréstechnika
Dozimetria és sugárvédelem
Atomenergetika
Nukleáris balesetelhárítás
Radioizotóp alkalmazások
Sugaras és nukleáris balesetek, tapasztalatok
Radioökológia szakirány 7. félév
Sugárzások és izotópok a természetben
Radioökológia és méréstechnika laborgyakorlat