SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Környezetmérnök M.Sc.

Környezetmérnöki mesterszak tanterve
Ez egy régebbi (2020-02-01) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. év tavaszi félév
Fizika III.
Környezeti kémia
Környezeti szerves kémia
Környezetmodellezés
Levegőtisztaság projekt gyakorlat
Életciklus elemzés
Mérnökinformatika
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
Zajvédelem
∑ 31 kredit
1. év őszi félév
Jogi ismeretek és környezetjog
Környezetvédelmi projektek megvalósítása
Kommunikációs ismeretek
A talaj és talajvízvédelem műszaki megoldásai
Tisztább technológiák
Ökológia-ökotoxikológia
Környezeti sugárzások, sugárvédelem
Vízminőségvédelem és szennyvíztisztítás projekt gyakorlat
∑ 29 kredit
3. félév
Rekultiváció
Integrált irányítási rendszerek
Biztonságtechnika és kockázatelemzés I.
Hulladékgazdálkodás
Környezetállapot értékelés projekt gyakorlat
Környezetvédelmi szakmai gyakorlat
Környezetkímélő energiaforrások
Szabadon választható
∑ 30 kredit
4. félév
Diplomadolgozat
∑ 30 kredit