SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Környezetmérnök MSc

Környezetmérnök MSc szak - nappali tagozat tanterve
Tanterv: 2013-10-18
Nem vehető fel
Felvehető
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Fizika III.
Környezeti kémia
Környezeti méréstechnika
Környezeti szerves kémia
Környezetmenedzsment rendszerek I.
Környezetmodellezés
Környezettechnológia
Biztonságtechnika és kockázatelemzés I.
Környezeti méréstechnika laborgyakorlat
Ökotoxikológia
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
Tervezési feladat 1. (Ősszel kezdőknek)
Szabadon választható tárgy
∑ 34 kredit
2. félév
Földtudományi ismeretek
Jogi ismeretek és környezetjog
Kommunikációs ismeretek
Környezetállapot-értékelés
Környezetgazdaságtan
Környezeti erőforrás gazdálkodás
Környezetmenedzsment
Környezetvédelmi biológia
Matematikai analízis mérnököknek
Mérnökinformatika
Ökológia
Természetvédelem
Tervezési feladat 1. (Tavasszal kezdőknek)
∑ 33 kredit
3. félév
Speciális szakirányú ismeretek
Környezettechnológia gyakorlat
Tervezési feladat 2.
Környezetvédelmi szakmai gyakorlat
∑ 30 kredit
4. félév
Diplomadolgozat
Szabadon választható tárgy (Ősszel kezdőknek)
Szabadon választható tárgy (Tavasszal kezdőknek)
∑ 33 kredit
Környezettechnológia szakirány 3. félév
Levegőtisztaság-védelem
Vízgazdálkodás, szennyvíztisztítás
Biztonságtechnika és kockázatelemzés II.
Életciklus-elemzés
Hulladékgazdálkodás
Levegőtisztaság-védelem laborgyakorlat
Talaj- és talajvízvédelem
Tisztább technológiák
Vízgazdálkodás, szenny-víztisztítás laborgyakorlat
Környezetállapot-értékelés, menedzsment szakirány 3. félév
Környezetállapot-értékelés, auditálás
Minőségbiztosítás
Életciklus-elemzés
Korszerű környezetinformatikai alkalmazások
Környezetmenedzsment rendszerek II.
Környezetvédelmi igazgatás rendszere
Térinformatika és modellezés
Radioökológia szakirány 3. félév
Környezeti sugárzások, sugárvédelem
Magkémia és izotóptechnika
Radioizotópos technológiák
Kontamináció, dekontamináció
Életciklus-elemzés
Radioaktív hulladékkezelés
Sugárbalesetek levezetése
Sugárzások kémiája és egészségügyi hatásai
Sugárzások mérése laborgyakorlat