SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Környezettan

Környezettan alapszak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2013-03-06) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Általános és szervetlen kémia B
Általános és szervetlen kémia gyakorlat I. B
Fizika I.
Fizika I. gyakorlat
Számítástechnika
Természetföldrajz
Bevezetés a környezettanba
Környezetszociológia
Általános ökológia I.
Infraindividuális biológia
Általános ökológia I. laboratóriumi gyakorlat
Botanika
Matematikai analízis I.
Matematikai analízis I. gyakorlat
∑ 29 kredit
2. félév
Általános és szervetlen kémia laboratóriumi gyakorlat I. B
Fizika II.
Fizika laboratóriumi gyakorlat
Ásvány- és kőzettan
Környezetkémiai alapismeretek
Általános földtan
Általános ökológia II.
Infraindividuális biológia laboratóriumi gyakorlat
Zoológia
Matematikai analízis II.
Matematikai statisztika
Matematikai analízis II. gyakorlat
Talajtan
Talajtan laboratóriumi gyakorlat
∑ 33 kredit
3. félév
Biofizika
Biokémia
Biokémia laboratóriumi gyakorlat
A mikrobiológia alapjai
A mikrobiológia alapjai laboratóriumi gyakorlat
Környezetjogi ismeretek
Környezetkémiai alapismeretek laboratóriumi gyakorlat
Kémiai analízis
Természetvédelem
∑ 23 kredit
4. félév
Általános és szervetlen kémia gyakorlat II. B
Légkörtan
Környezeti megfigyelési rendszerek
Geoinformációs rendszerek
Környezetegészségtan
∑ 16 kredit
5. félév
Környezeti megfigyelési rendszerek laboratóriumi gyakorlat
Sugárzástani alapismeretek
Szakmai gyakorlat
Kémiai analízis laboratóriumi gyakorlat
∑ 9 kredit
6. félév
Szakdolgozat
∑ 10 kredit
Szakirány
Környezetkémia szakirány
Környezetbiológia-limnológia szakirány
∑ 120 kredit
Környezetkémia szakirány 3. félév
Szabadon választható
Környezetkémia szakirány 4. félév
Fizikai kémia I.
Általános és szervetlen kémia II.
Hidrogeológia
Szerves kémia I. B
EU ismeretek
Szabadon választható
Környezetkémia szakirány 5. félév
Fizikai kémia laboratóriumi gyakorlat
Fizikai kémia II.
Fizikai kémia számítási gyakorlat
Környezeti analitika
Általános és szervetlen kémia II. laboratóriumi gyakorlat
Limnológia és hidrobiológia I.
Szennyvíztisztítás alapjai
Szennyvíztisztítás alapjai laboratóriumi gyakorlat
Energiagazdálkodás és környezetvédelem
Szerves kémia II. B
Szabadon választható
Környezetkémia szakirány 6. félév
Környezeti analitika laborgyakorlat
Szakdolgozati szeminárium
Szerves kémia laboratóriumi gyakorlat B
Hulladék-gazdálkodás
Minőségbiztosítás
Hulladék-gazdálkodás laboratóriumi gyakorlat
Szabadon választható
Környezetbiológia-limnológia szakirány 3. félév
Limnológia és hidrobiológia I.
Növényrendszertan és növényismeret I.
Limnológia és hidrobiológia I. gyakorlat
Növényrendszertan és növényismeret laboratóriumi gyakorlat I.
Környezetbiológia-limnológia szakirány 4. félév
Hidrogeológia
Állatrendszertan és állatismeret
Toxikológia, ökotoxikológia
Állatrendszertan és állatismeret laboratóriumi gyakorlat I.
Növényrendszertan és növényismeret laboratóriumi gyakorlat II.
Algológia és diatomológia
Vízi gerinctelenek
Környezetbiológia-limnológia szakirány 5. félév
Szennyvíztisztítás alapjai
Szennyvíztisztítás alapjai laboratóriumi gyakorlat
Hal- és halászatbiológia
Evolúciógenetika
Limnológia és hidrobiológia II.
Szabadon választható
Környezetbiológia-limnológia szakirány 6. félév
Minőségbiztosítás
Szakdolgozati szeminárium
Állatrendszertan és állatismeret laboratóriumi gyakorlat II.
Víz Keretirányelv
EU ismeretek
Limnológia és hidrobiológia II. laboratóriumi gyakorlat
Szabadon választható