SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Logisztikai mérnök MSc

Logisztikai mérnök MSc szak – nappali és levelező tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2017-04-11) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
Tavaszi félév 1.
Kombinatorikus módszerek és algoritmusok
Projektek tervezése és irányítása
Logisztikai szoftverek
Anyagmozgató gépek és fémszerkezetek I.
Integrált gyártórendszerek
Kötelezően választandó gazdasági/humán tárgy
∑ 29 kredit
Őszi félév 1.
Operációkutatás I.
Alkalmazott mechanika
Ellátási láncok modellezése
Diszkrét és folytonos dinamikai rendszerek matematikai alapjai
Mesterséges intelligencia, szakértői rendszerek
Robottechnika
Kötelezően választandó gazdasági/humán tárgy
∑ 29 kredit
Tavaszi félév 2.
Operációkutatás II.
Kötelezően választandó differenciált szakmai tárgy
Diplomalabor, diplomamunka
∑ 31 kredit
Őszi félév 2.
Szabadon választható tárgy
Kötelezően választandó differenciált szakmai tárgy
Diplomalabor, diplomamunka
∑ 31 kredit
Diplomalabor, diplomamunka
Diplomalabor
Diplomalmunka
Kötelezően választandó differenciált szakmai tárgyak (Őszi félév)
Intelligens irányító rendszerek
Logisztika II.
Gyártórendszerek modellezése
Az informatika ipari alkalmazásai
Méréstechnika
Anyagmozgató gépek és fémszerkezetek II.
Logisztikai szabványok
Kötelezően választandó differenciált szakmai tárgyak (Tavaszi félév)
Elosztási logisztika
Diszkrét eseményű rendszerek
Integrált vállalatirányítási rendszerek
Villamos műszerek és mérések
Dinamikus rendszerek irányítási és diagnosztikai célú modellezése
Kötelezően választandó humán/gazdasági blokk (Őszi félév)
Anyaggazdálkodás
Minőségmenedzsment
* Szemelvények a magyar és a világirodalom történetéből
* Zenetörténet
Vállalkozói ismeretek
* Fejezetek a természettudományok történertéből
* Magyar utazók, földrajzi felfedezők öt világrészen
* Iparjogvédelem és innovációmenedzsment
Kötelezően választandó humán/gazdasági blokk (Tavaszi félév)
Vezetői döntések
* Az európai művészet története
* Gondolkodó magyarok
Információs rendszerek minőségbiztosítása
* Szemelvények a matematika történetéből
* Szellemitulajdon-védelem