SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Mechatronikai mérnök

Mechatronikai mérnöki alapszak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2014-10-15) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Matematikai analízis I.
Matematikai analízis I. gyakorlat
Lineáris algebra
Fizika I.
Fizika I. gyakorlat
Gépelelemek és ábrázolás
Közgazdaságtan és vállalkozásgazdaságtan
Műszaki mechanika I.
Műszaki mechanika I. gyakorlat
Szerkezeti anyagok és technológiájuk (Fémes) I.
Kötelezően választható társadalomtudományi tárgy (2 kredit)
∑ 28 kredit
2. félév
Fizika II.
Fizika laboratóriumi gyakorlat
Matematikai statisztika
Numerikus módszerek
Matematikai analízis II. gyakorlat
Matematikai analízis II.
Műszaki mechanika II.
Műszaki mechanika II. gyakorlat
Műszaki áramlás- és hőtan
Elektronika
Villamosságtan
Számítástechnika I.
∑ 28 kredit
3. félév
3. féléves szűrő: 40 kredit
Műszaki mechanika III.
Mechatronika I.
Logikai áramkörök
Elektronika laboratóriumi gyakorlat
Elektronikus elemek és áramkörök
Elektronikus elemek és áramkörök laboratóriumi gyakorlat
Rendszertechnika
Számítástechnika II.
Mechatronikai szoftverek
Sugárzástani alapismeretek
Kötelezően választható társadalomtudományi tárgy (2 kredit)
∑ 33 kredit
4. félév
Mechatronika II.
Mechatronikai rendszerek laboratóriumi gyakorlat
Műszaki mechanika IV.
Folyamatirányítás
Irányításelmélet és technika
Irányításelmélet és technika laboratóriumi gyakorlat
Mikrovezérlők
Szervohajtások
Finommechanika
Gépszerkezettan III. (CAD) laboratóriumi gyakorlat
Általános kémia
∑ 32 kredit
5. félév
5. féléves szűrő: 75 kredit
Különleges megmunkálások I.
Különleges megmunkálások I. gyakorlat
Folyamatirányítás laboratóriumi gyakorlat
Optika és lézertechnika
Optika és lézertechnika gyakorlat
Adatfeldolgozás és programozás
Hidraulika és pneumatika
Logisztika
Kötelezően választható tárgy (2 kredit)
∑ 21 kredit
6. félév
Mechatronika projekt
Minőségbiztosítás
Jogi alapismeretek
Kötelezően választható menedzsment tárgy (2 kredit)
Kötelezően választható tárgy (4 kredit)
Szabadon választható tárgy (3 kredit)
∑ 19 kredit
7. félév
Környezetvédelem, biztonságtechnika
Szakdolgozat
Szakmai gyakorlat
Kötelezően választható tárgy (2 kredit)
Szabadon választható tárgy (7 kredit)
∑ 28 kredit
Szakirány
Folyamatipari rendszerek mechatronikája szakirány
Optika és labortechnika szakirány
∑ 42 kredit
Kötelezően választható társadalomtudományi tárgyak (összesen 4 kredit)
Filozófia
Politológia
Szociológia
EU ismeretek
Etika, protokoll, művelődés (nem csak műszakiaknak)
Etika, protokoll, művelődés (nem csak műszakiaknak) II.
Kötelezően választható menedzsment tárgyak (összesen 2 kredit)
Általános menedzsment (4 kredit)
Általános menedzsment (2 kredit)
Projekt menedzsment (4 kredit)
Projekt menedzsment (2 kredit)
Emberi erőforrás gazdálkodás
Termelés és szolgáltatás menedzsment
Termelés menedzsment
Kockázatmenedzsment
Minőségirányítás az iparban
Kötelezően választható tárgyak (összesen 8 kredit)
Virtuális méréstechnika és LabVIEW
Zaj- és rezgésvédelem
Atomenergetika
Korszerű szerkezeti anyagok
Mérnöki kommunikáció informatikai eszközei
Szakmai angol nyelv
Mikrovezérlők mechatronikai alkalmazásai
Folyamatipari rendszerek mechatronikája szakirány (5. félév)
Bevezetés a folyamatipari technológiákba
Robottechnika
Folyamatipari rendszerek mechatronikája szakirány (6. félév)
Mechatronikai folyamat-rendszerek
Integrált gyártórendszerek
Anyagmozgató gépek és fémszerkezetek I.
Mechatronikai rendszerek szimulációja
Optika és labortechnika szakirány (5. félév)
Mechatronikai méréstechnika
Anyagvizsgálati módszerek
Nukleáris méréstechnika
Mérő és adatgyűjtő rendszerek
Optika és labortechnika szakirány (6. félév)
PLC programozás
Vákuumtechnika
Optikai labortechnika
Metrológia
Bevezetés a LabVIEW FPGA használatába