SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Mechatronikai mérnök 2016

Mechatronikai mérnök 2016/2017-től
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Matematikai analízis I.
Matematikai analízis I. gyak.
Lineáris algebra
Fizika I.
Fizika I. gyak.
Gépelelemek és ábrázolás
Közgazdaságtan és vállalkozás-gazdaságtan
Műszaki mechanika I.
Műszaki mechanika I. gyak.
Anyagtudomány
Mechatronika alapjai
Szerkezeti anyagok és technológiájuk (Fémes) I.
∑ 28 kredit
2. félév
Matematikai analízis II.
Matematikai analízis II. gyak.
Fizika II.
Fizika lab. gyak.
Numerikus módszerek
Műszaki mechanika II.
Műszaki mechanika II. gyak.
Elektronika
Elektronika gyakorlat
Mérés- és műszertechnika
Számítástechnika I.
Választható társadalomtudományi tárgy
∑ 31 kredit
3. félév
Műszaki mechanika III.
Műszaki áramlástan
Szenzortechnika
Digitális elektronika
Elektronika lab.gyak.
Ipari mérések
Számítástechnika II.
Mechatronikai szoftverek
Vektoranalízis és differenciálegyenletek
Differenciált szakmai törzsanyag
∑ 32 kredit
4. félév
Aktuátortechnika
Műszaki mechanika IV.
Mikrovezérlők
Finommechanika
Gépszerkezettan III. (CAD) lab. gyak.
Általános kémia
Műszaki hőtan
Differenciált szakmai törzsanyag
∑ 31 kredit
5. félév
Mechatronikai tervezés
Jelfeldolgozás
Robotos szerelés
Adatfeldolgozás és programozás
Hidraulika és pneumatika
Differenciált szakmai törzsanyag
∑ 24 kredit
6. félév
Gépgyártás–technológia
Jogi alapismeretek
Minőségbiztosítás
Szakdolgozat I.
Differenciált szakmai törzsanyag
∑ 15 kredit
7. félév
Környezetvédelem, biztonságtechnika
Szakdolgozat II.
Kötelezően választható tárgyak
Szabadon választható tárgyak
Választható menedzsment tárgy
Választható társadalomtudományi tárgy
∑ 34 kredit
Folyamatmérnöki szakirány 5. félév
Folyamatmérnöki alapismeretek
Folyamatmérnöki szakirány 6. félév
Folyamat-rendszerek elemzése
Integrált gyártórendszerek
Mechatronikai rendszerek modellezése és irányítása
Mérés- és labortechnika szakirány 5. félév
Anyagvizsgálati módszerek
Nukleáris méréstechnika
Mérő és adatgyűjtő rendszerek
Mérés- és labortechnika szakirány 6. félév
PLC programozása
Vákuumtechnika
Bevezetés a LabVIEW FPGA használatába
Optikai labortechnika
Differenciált szakmai törzsanyag (Őszi)
Rendszertechnika
Folyamatirányítás lab. gyak.
Polimertechnika
Optika és lézertechnika
Optika és lézertechnika gyak.
Differenciált szakmai törzsanyag (Tavaszi)
Folyamatirányítás
Irányításelmélet és technika
Irányításelmélet és technika lab. gyak.
Szervohajtások
Kötelezően választható társadalomtudományi tárgyak (összesen 4 kredit)
Filozófia
Politológia
Szociológia
Eu ismeretek
Etika,protokoll,művelődés(nem csak műszakiaknak)
Etika,protokoll,művelődés(nem csak műszakiaknak) II.
Kötelezően választható menedzsment tárgyak (összesen 2 kredit)
Általános menedzsment(4 kredit)
Általános menedzsment(2 kredit)
Projekt menedzsment (4 kredit)
Projekt menedzsment (2 kredit)
Emberi erőforrás gazdálkodás
Termelés és szolgáltatás menedzsment
Termelés menedzsment
Kockázatmenedzsment
Minőségirányítás az iparban
Kötelezően választható tárgyak (összesen 8 kredit)
Virtuális méréstechnika és LabVIEW
Zaj és rezgésvédelem
Atomenergetika
Korszerű szerkezeti anyagok
Mérnöki kommunikáció informatikai eszközei
Szakmai angol nyelv
Mikrovezérlők mechatronikai alkalmazásai