SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Mechatronikai mérnök MSc

Mechatronikai mérnöki mesterszak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2012-03-14) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Anyagtudomány
Digitális jelfeldolgozás
Elektromosságtan
Matematikai analízis mérnököknek I.
Mérnöki fizika
Műszaki áramlás- és hőtan
Kötelezően választható tárgy
Szabadon választható
∑ 27 kredit
2. félév
Irányítástechnika I.
Matematikai modellek mérnököknek
Mechatronikai rendszerek tervezése és modellezése
Mérnöki kommunikáció informatikai eszközei
Minőségbiztosítás az iparban
Projektmenedzsment
Teljesítményelektronika és mikroprocesszoros hajtások
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
Kötelezően választható tárgy
∑ 31 kredit
3. félév
Irányítástechnika II. – Biztonságkritikus rendszerek
Diplomamunka I.
Differenciált szakmai ismeretek modul
∑ 32 kredit
4. félév
Szoftverfejlesztési folyamatok és szoftver-minőségbiztosítás
Diplomamunka II.
Differenciált szakmai ismeretek modul
Szabadon választható
∑ 30 kredit
Kötelezően választható tárgy Continental járműrendszertechnikai szakirány
Alkalmazott mechanika - Járműmechanika
Járműdinamika, szerekezetek dinamikája
Kötelezően választható tárgy Folyamatmérnöki szakirány
Rendszertesztelés és -jóváhagyás
Szerekezetek dinamikája
Continental járműrendszertechnikai szakirány - 3. félév
Autóipari kommunikációs rendszerek
Digitális áramkörök
Mechatronikai rendszerek szimulációja
Continental járműrendszertechnikai szakirány - 4. félév
Beágyazott rendszerek járműipari alkalmazásai
Járműelektronikai tervezés
Folyamatmérnöki szakirány 3. félév
Folyamatmérnöki eszközök
Rendszerdiagnosztikai és technológiai adatok elemzése
Folyamatmérnöki szakirány 4. félév
Korszerű folyamatirányítási technikák
Tervezés