SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Mechatronikai mérnök ZEG

Mechatronikai mérnöki alapszak 2017 után (ZEG)
Ez egy régebbi (2022-02-07) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Matematikai analízis I.
Lineáris algebra
Fizika I.
Fizika I. gyak
Gépelelemek és ábrázolás
Bevezetés a közgazdaságtanba
Műszaki mechanika I.
Műszaki mechanika I. gyak.
Anyagtudomány
Mechatronika alapjai
Szerkezeti anyagok és technológiájuk (Fémes) I.
∑ 27 kredit
2. félév
Matematikai analízis II.
Fizika II.
Fizika lab. gyak.
Numerikus módszerek
Műszaki mechanika II.
Műszaki mechanika II. gyak.
Elektronika
Elektronika gyakorlat
Mérés- és műszertechnika
Számítástechnika I.
Választható társadalomtudományi tárgy
∑ 32 kredit
3. félév
Műszaki mechanika III.
Műszaki áramlástan
Szenzortechnika
Digitális elektronika
Elektronika lab.gyak.
Ipari mérések
Számítástechnika II.
Mechatronikai szoftverek
Vektoranalízis és differenciálegyenletek
Differenciált szakmai törzsanyag
∑ 32 kredit
4. félév
Aktuátortechnika
Műszaki mechanika IV.
Mikrovezérlők
Finommechanika
Gépszerkezettan III. (CAD) lab. gyak.
Általános kémia
Műszaki hőtan
Differenciált szakmai törzsanyag
∑ 31 kredit
5. félév
Mechatronikai tervezés
Jelfeldolgozás
Robotos szerelés
Differenciált szakmai törzsanyag
Specializációs tárgyak
∑ 24 kredit
6. félév
Szakdolgozat I.
Gépgyártás–technológia
Jogi alapismeretek
Minőségbiztosítás
Differenciált szakmai törzsanyag
Specializációs tárgyak
∑ 29 kredit
7. félév
Szakdolgozat II.
Szakmai gyakorlat
Környezetvédelem, biztonságtechnika
Kötelezően választható tárgyak
Szabadon választható tárgyak
∑ 28 kredit
Differenciált szakmai törzsanyag (3. félév)
Gépészeti Informatika
Polimertechnika
Differenciált szakmai törzsanyag (4. félév)
Termelésinformatika
Forgácsolás
Differenciált szakmai törzsanyag (5. félév)
Hidraulika és pneumatika
Robottechnika
Adatfeldolgozás és programozás
Szerszámgépek és robotok
Mechatronikai technológiák specializáció szakirány (5. félév)
Elektronikai technológia I.
Alkatrészgyártás I.
Differenciált szakmai törzsanyag (6. félév)
NC technológia és programozás
Mechatronikai technológiák specializáció szakirány (6. félév)
Elektronikai technológia II.
Irányításelmélet és technika
Automatika
Gyártástervezés
Alkatrészgyártás II.
Munkavédelem
Kötelezően választható társadalomtudományi tárgyak
Emberi erőforrás menedzsment
Emberi erőforrás menedzsment gyak.
Kommunikációs tréning
Kötelezően választható tárgyak
Szakmai angol nyelv
Önálló labor I.