SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak tanterve
Ez egy régebbi (2013-01-01) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Haladó mikroökonómia
Kvantitatív módszerek
Haladó nemzetközi gazdaságtan (világgazdaságtan)
Világgazdasági elemzés és előrejelzés
Haladó vállalati pénzügyek
∑ 30 kredit
2. félév
Haladó makroökonómia
Haladó verseny- és piacelméletek I.
Nemzetközi marketing
Európai integráció gazdaságtana
Nemzetközi pénzügyek
Szabadon választható
∑ 30 kredit
3. félév
Szakirány
Diplomaszeminárium
∑ 30 kredit
4. félév
Szakirány
Szabadon választható tárgy
Diplomadolgozat
∑ 27 kredit
Nemzetközi gazdaságelemzés szakirány
Szakmai kötelezően választható tárgy
Európai uniós összehasonlító gazdaságpolitika (3. félév)
Nemzetközi iparági versenystratégia (3. félév)
Nemzetközi statisztika (4. félév)
Fenntarthatóság gazdaságtana (európai alkalmazások) (4. félév)
Ökonometria
Nemzetközi gazdaságelemzés szakirány - kötelezően választható tárgyak
Európai uniós pénzügyek
Nemzetközi üzleti kommunikáció
Gazdaságpolitika
EU’s economic policies
Kutatásmódszertan
Összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmányok szakirány
Szakmai kötelezően választható tárgy
Európai uniós összehasonlító gazdaságpolitika (3. félév)
Az Európai Unió regionális politikája (3. félév)
Európai uniós pénzügyek (4. félév)
Fenntarthatóság gazdaságtana (európai alkalmazások) (4. félév)
Összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmányok szakirány - kötelezően választható tárgyak
EU’s programs, projects módszerek
EU’s economic policies
Nemzetközi üzleti gyakorlat
Európai uniós pénzügyek
Nemzetközi statisztika
Nemzetközi magánjog
Nemzetközi üzleti menedzsment szakirány
Szakmai kötelezően választható tárgy
Nemzetközi üzleti gyakorlat (3. félév)
Logisztika II. (3. félév)
Marketing menedzsment (3. félév)
Nemzetközi üzleti kommunikáció (4. félév)
Nemzetközi üzleti menedzsment szakirány - kötelezően választható tárgyak
Nemzetközi pénzügyi menedzsment
Nemzetközi számvitel
Vezetői döntések
Nemzetközi iparági versenystratégiák
Ellátási lánc menedzsment
Üzleti etika
Integrált információs rendszerek
Projektek tervezése és irányítása
Nemzetközi magánjog