SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Tesztmérnöki

Tesztmérnöki alapszak tanterve
Tanterv: 2022-05-11
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Matematikai analízis I.
Lineáris algebra
Fizika I.
Fizika I. gyak
Gépelemek és ábrázolás
Műszaki mechanika
Anyagtudomány
Adatfeldolgozás és programozás
Szakmai angol nyelv
∑ 29 kredit
2. félév
Matematikai analízis II.
Fizika II.
Fizika lab. gyak.
Optika és lézertechnika
Optika és lézertechnika gyakorlat
Számítástechnika I.
Elektronika
Elektronika gyakorlat
Mérés- és műszertechnika
Hibakeresési módszerek
Gazdasági és humán ismeretek tárgyakból
∑ 30 kredit
3. félév
Elektronika lab.gyak
Műszaki áramlástan
Elektronikai technológia I.
Szenzortechnika
Jelfeldolgozás
Metrológia
Gazdasági és humán ismeretek tárgyakból
Szabadon választható
∑ 30 kredit
4. félév
Mikrovezérlők
Műszaki hőtan
Elektronikai technológia II.
Aktuátortechnika
Mérőeszközök képességvizsgálata és telematika
Járműdinamika
Irányításelmélet és technika
Önálló labor
Gazdasági és humán ismeretek tárgyakból
∑ 28 kredit
5. félév
Tesztelés területén használt programnyelvek
Járműrendszerek Software-in-the-Loop és Hardware-In-The-Loop tesztelése
Hidraulika és Pneumatika
Villamos műszerek és mérések
Autoipari kommunikációs rendszerek
Autoipari beágyazott rendszerek
Járműorientált irányítástechnika
PLC programozás
Szabadon választható
∑ 28 kredit
6. félév
Szakdolgozat
Szakmai gyakorlat
∑ 35 kredit
Kötelezően választható Gazdasági és humán ismeretek tárgyak
Emberi erőforrás menedzsment
Emberi erőforrás menedzsment gyakorlat
Kommunikációs tréning
Szociológia
Bevezetés a közgazdaságtanba