SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Vegyész MSc

Vegyész Msc szak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2014-02-07) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Modern szerves kémiai szintézismódszerek
Korszerű szintetikus és elválasztási módszerek
Biomérnöki műveletek
Kemometria
Geokémia
Numerikus matematika
Szabadon választható tárgy
Kötelezően választható tárgyak
∑ 28 kredit
2. félév
Fizika III.
Fizika III. szeminárium
Fizikai kémia III.
Fizikai kémia III. gyakorlat
Szerves kémia IV.
Koordinációs kémia
Elméleti szervetlen kémia
Felületanalitikai módszerek
Molekuláris biológia
Integrált kémiai laboratóriumi gyakorlatok vegyészeknek
Kötelezően választható tárgyak
Kötelezően választható szigorlat
∑ 32 kredit
3. félév
Korszerű környezetanalitikai módszerek
Koordinációs kémia laboratóriumi gyakorlat
Biokoordinációs kémia
Kvantumkémia I.
Vegyész szakmai gyakorlat
Diplomamunka I.
Fizikai kémia szigorlat
Kötelezően választható tárgyak
∑ 31 kredit
4. félév
Diplomamunka II.
Kötelezően választható tárgyak
∑ 30 kredit
Kötelezően választható szigorlat
Általános és szervetlen kémia szigorlat
Szerves kémia szigorlat
Kötelezően választható tárgyak őszi félév
A globális éghajlatváltozás okai és következményei
Analitikai minőségbiztosítás
Mérések validálása
Spektroszkópia
Választható analitikai laboratóriumi gyakorlat
Termoanalitika
Anyagtudomány
Nanotechnológia alapjai
Szilárdtest fizika
Röntgendiffrakciós vizsgálatok
NMR spektroszkópia
Szerves vegyületek szerkezetmeghatározása
Bionanotechnológia
Rekombináns DNS technológia
Gyógyszeranalitika
Fotokémiai szintézisek
Oldatkinetika
Kötelezően választható tárgyak tavaszi félév
A színek eredete
Bioanalízis
Fémorganikus kémia I.
Folyadékkristályok elméleti alapjai és alkalmazásai
Gyógyszerkémia és szintézistervezés
Heteromagok NMR spektroszkópiája
Korróziós alapismeretek
Környezeti fotokémia
Kvantumkémia II.
Magkémia és izotóptechnika
Mikroszkópia
NMR vizsgálatok szilárd fázisban
Radioökológia
Bevezetés az elemi reakciók kinetikájába
Sugaras és nukleáris balesetek, tapasztalatok