SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Vegyészmérnök

Vegyészmérnöki alapszak - nappali tagozat tanterve
Tanterv: 2018-01-23
Nem vehető fel
Felvehető
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Általános és szervetlen kémia A
Általános és szervetlen kémia gyakorlat I. A
Anyagtudomány
Fizika I.
Fizika I. gyakorlat
Gépelelemek és ábrázolás
Közgazdaságtan és vállalkozásgazdaságtan
Matematikai analízis I.
Matematikai analízis I. gyakorlat
Sugárzástani alapismeretek
Számítástechnika
Választható társadalomtudományi tárgy
Szabadon választható
∑ 32 kredit
2. félév
Általános és szervetlen kémia gyakorlat II. A
Általános és szervetlen kémia laboratóriumi gyakorlat I. A
Fizika II.
Fizika laboratóriumi gyakorlat
Fizikai kémia I.
Matematikai analízis II.
Matematikai analízis II. gyakorlat
Matematikai statisztika
Minőségbiztosítás
Műveleti energetika
Numerikus módszerek
Szerves kémia I. A
Mérnöki kommunikáció informatikai eszközei
Szabadon választható
∑ 31 kredit
3. félév
Biokémia
Fizikai kémia II.
Fizikai kémia laboratóriumi gyakorlat
Fizikai kémia számítási gyakorlat
Kémiai analízis
Műszaki áramlástan
Műszaki hőtan
Műszaki termodinamika
Szerves kémia II. A
Transzportfolyamatok
Szabadon választható
∑ 26 kredit
4. félév
Elektronika
Elektronika laboratóriumi gyakorlat
Eljárástervezés I.
Folyamatirányítás
Irányításelmélet és technika
Jogi alapismeretek
Kémiai analízis laboratóriumi gyakorlat
Korróziós alapismeretek
Műszaki áramlás- és hőtan laboratóriumi gyakorlat
Művelettan A
Bevezetés a kémiai technológiába
Művelettan B
Szerves kémia laboratóriumi gyakorlat A
∑ 32 kredit
5. félév
Választható menedzsment tárgy
Eljárástervezés II.
Technológiai rendszerek modellezése
Technológiai rendszerek modellezése laboratóriumi gyakorlat
Válogatott vegyipari technológiák
Válogatott vegyipari technológiák laboratóriumi gyakorlat
Ásványolaj és petrolkémiai technológiák
Vegyipari műveletek laboratóriumi gyakorlat
Szabadon választható
∑ 31 kredit
6. félév
Eljárástervezés III.
Mérnöki kommunikáció
Mérnöki kommunikáció gyakorlat
Minőségirányítás az iparban
Technológiai rendszerek tervezése
Tervezés I.
Veszteségmegelőzés
Választott szakirány
∑ 28 kredit
7. félév
Tervezés II.
Vegyészmérnök alapszak nyári szakmai gyakorlat
Választott szakirány
∑ 30 kredit
Választható társadalomtudományi tárgy
Filozófia
Politika-elmélet
Szociológia
EU ismeretek
Etika, protokoll, művelődés (nem csak műszakiaknak)
Választható menedzsment tárgy
Általános menedzsment
Termelés és szolgáltatás menedzsment
Optimalizálás az olajiparban
Üzemeltetési szakirány 6. félév
Finomkémiai technológiák
Környezetvédelmi technológiák
Technológia analízis
Üzemeltetési szakirány 7. félév
Folyamatmérnöki technikák alkalmazása
Karbantartás és üzemfenntartás
Technológia irányítása
Vegyi gyár
Technológia szakirány 6. félév
Finomkémiai technológiák
Terméktervezés
Környezetvédelmi technológiák
Ipari katalízis
Technológia szakirány 7. félév
Kémiai technológiák
Vegyi gyár