SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Vegyészmérnök

Vegyészmérnöki alapszak tanterve
Ez egy régebbi (2022-05-11) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Általános és szervetlen kémia A
Általános és szervetlen kémia gyakorlat I. A
Anyagtudomány
Fizika I.
Fizika I. gyakorlat
Gépelelemek és ábrázolás
Bevezetés a közgadaságtanba
Matematikai analízis I.
Számítástechnika I.
Munkavédelem alapjai
Kötelezően választható társadalomtudományi tárgy
Szabadon választható
∑ 30 kredit
2. félév
Általános és szervetlen kémia gyakorlat II. A
Általános és szervetlen kémia laboratóriumi gyakorlat I. A
Fizika II.
Fizika laboratóriumi gyakorlat
Fizikai kémia I.
Matematikai analízis II.
Statisztika
Minőségbiztosítás
Műveleti energetika
Numerikus módszerek
Szerves kémia I. A
Szabadon választható
∑ 29 kredit
3. félév
Biokémia
Fizikai kémia II.
Fizikai kémia laboratóriumi gyakorlat
Fizikai kémia számítási gyakorlat
Kémiai analízis
Műszaki áramlástan
Műszaki termodinamika
Szerves kémia II. A
Transzportfolyamatok
Ipari mérések
Szabadon választható
Kötelezően választható szakmai ismeretek
∑ 30 kredit
4. félév
Elektronika
Eljárástervezés I.
Folyamatirányítás
Irányításelmélet és technika
Jogi alapismeretek
Kémiai analízis laboratóriumi gyakorlat
Korróziós alapismeretek
Műszaki áramlás- és hőtan laboratóriumi gyakorlat
Művelettan A
Bevezetés a kémiai technológiába
Művelettan B
Szerves kémia laboratóriumi gyakorlat A
∑ 32 kredit
5. félév
Eljárástervezés II.
Technológiai rendszerek modellezése
Technológiai rendszerek modellezése laboratóriumi gyakorlat
Válogatott vegyipari technológiák
Válogatott vegyipari technológiák laboratóriumi gyakorlat
Ásványolaj és petrolkémiai technológiák
Vegyipari műveletek laboratóriumi gyakorlat
Áramlás és hőtechnikai gépek
Kötelezően választható menedzsment tárgy
∑ 32 kredit
6. félév
Eljárástervezés III.
Minőségirányítás az iparban
Technológiai rendszerek tervezése
Tervezés I.
Kötelezően választható szakmai ismeretek
Választott specilizáció
Szabadon választható
∑ 26 kredit
7. félév
Tervezés II.
Kötelezően választható szakmai ismeretek
Vegyészmérnök alapszak nyári szakmai gyakorlat
Választott specializáció
∑ 29 kredit
Kötelezően választható társadalomtudományi tárgy
Összehasonlító kultúratörténet I.
Kulturális antropológia I.
Mérnöki kommunikáció és magatartás
Mérnöki kommunikáció gyakorlat
Emberi erőforrás menedzsment
Emberi erőforrás menedzsment gyakorlata
Környezetpolitika,környezetszociológia
Az EU környezetpolitikája és annak irányelvei
Kötelezően választható menedzsment tárgy
Általános menedzsment
Termelés és szolgáltatás menedzsment
Optimalizálás az olajiparban
Kötelezően választható szakmai ismeretek
Sugárzástani alapismeretek
Mérnöki kommunukáció informatikai eszközei
Műszaki áramlás és hőtan II
Korszerű szerkezeti anyagok
Elektronika labor gyakorlat
Membrános műveletek
Természetes és mesterséges sugárzások
Radioökológia
Üzemeltetési specializáció 6. félév
Finomkémiai technológiák
Környezetvédelmi technológiák
Technológia analízis
Üzemeltetési specializáció 7. félév
Folyamatmérnöki technikák alkalmazása
Karbantartás és üzemfenntartás
Technológia irányítása
Vegyi gyár
Technológia specializáció 6. félév
Finomkémiai technológiák
Ásványolaj technológia laborgyakorlat
Környezetvédelmi technológiák
Ipari katalízis
Technológia specializáció 7. félév
Kémiai technológiák
Vegyi gyár
Terméktervezés