SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Alkalmazott közgazdaságtan

Alkalmazott közgazdaságtan alapszak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2011-10-12) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Közgazdaságtan matematikai alapjai
Bevezetés a közgazdaságtanba
Gazdasági jog
Gazdaságtörténet
Lineáris algebra
Választható alapozó és általános tárgy
Szabadon választható
Gazdasági és üzleti szaknyelv I.
∑ 29 kredit
2. félév
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
Kvantitatív módszerek a közgazdaságtanban
Mikroökonómia I.
Számvitel alapjai
Vállalati gazdaságtan
Az EU intézményrendszere és működése
Gazdasági és üzleti szaknyelv II.
Gazdasági és üzleti szaknyelvi záróvizsga
∑ 31 kredit
3. félév
Statisztika
Mikroökonómia II.
Makroökonómia
Operációkutatás
Szabadon választható
A gazdaságtan alapjai I.
Gazdasági és üzleti szaknyelv III.
∑ 29 kredit
4. félév
Közösségi gazdaságtan
Közgazdasági elméletek története
Vállalati pénzügyek I.
Játékelmélet
Ökonometria
Gazdasági informatika
A gazdaságtan alapjai II.
Gazdasági és üzleti szaknyelv IV.
Szakmai választható tárgy
∑ 31 kredit
5. félév
Verseny- és piacelméletek
Pénzügytan (Makrogazdasági pénzügyek)
Nemzetközi gazdaságtan
Munkagazdaságtan
Szakszeminárium I.
Választható alapozó és általános tárgy
Szakmai választható tárgy
Szakmai választható tárgy
∑ 30 kredit
6. félév
Gazdaságpolitika
Szakszeminárium II.
Szakdolgozat
Szakmai választható tárgy
Szakmai választható tárgy
Szakmai választható tárgy
Szakmai választható tárgy
∑ 30 kredit
Választható alapozó és általános tárgyak
Gazdaságszociológia
Filozófia
Általános menedzsment
Pszichológia
Európai uniós jogi ismeretek
Szakmai választható tárgyak part I.
Regionális gazdaságtan
Összehasonlító gazdaságtan
Környezetgazdaságtan
Agrárgazdaságtan
Demográfia és gazdaság
Államháztartástan
Tőkepiaci ismeretek
Döntéselmélet
Állami és önkormányzati pénzügyek
Az információ közgazdaságtana
Pénzelméletek
Szakmai választható tárgyak part II.
Egészségügy és oktatás gazdaságtana
Egészségügy és oktatás gazdaságtana
Befektetési döntések
Infokommunikáció gazdaságtan
A távközlés gazdaságtana
A versenyképesség elmélete és tényezői
Internet-gazdaságtan
E-Business
Vállalati információs rendszerek
Szakmai választható tárgyak part III.
Hálózatgazdaságtan
Az infokommunikációs piacok szabályozása
Pénzügyi számvitel I.
Pénzügyi számvitel II.
Marketing alapjai
Banktan
Makrogazdasági statisztikai adatok és elemzések
Bevezetés a versenyjogba
Einführung in das Steuerwesen
Szakmai választható tárgyak part IV.
Európai uniós politikák
Grundlagen der Unternehmensgründung und Führung
Introduction to Competition Policy
Introductory Monetary Macroeconomics
Versenyjogi kockázati menedzsment
Antitrust and Industrial Policy Analisys
Játékelméleti alkalmazások
Matematikai közgazdaságtan
Modern közgazdaságtani irányzatok