SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Alkalmazott közgazdaságtan

Alkalmazott közgazdaságtan alapszak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2022-07-03) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Közgazdaságtan matematikai alapjai
Gazdasági jog
Európai Uniós ismeretek
Lineáris algebra
Üzleti élet társadalmi összefüggései
Tanulási, önismereti és szocializációs tréning
Pszichológia
Bevezetés a közgazdaságtanba
∑ 30 kredit
2. félév
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
Számvitel alapjai
Mikroökonómia
Vállalati gazdaságtan
Kvantitatív módszerek a közgazdaságtanban
∑ 30 kredit
3. félév
Statisztika
Pénzügytan (Makrogazdasági pénzügyek)
Mikroökonómia II.
Ágazati gazdaságtan
Makroökonómia
Nemzetközi kereskedelem
∑ 30 kredit
4. félév
Vállalati pénzügyek I.
Üzleti folyamatok támogatása
Közgazdasági elméletek története
Gazdaságpolitika
Statisztika II.
Nemzetközi gazdaságtan
A problémamegoldás gyakorlata
Ökonometria
∑ 33 kredit
5. félév
Verseny- és piacelméletek
Makrogazdasági statisztikai adatok és elemzések
Regionális gazdaságtan
Bevezetés a versenypolitikába
Vállalatértékelés
A problémamegoldás gyakorlata II.
Szabadon választható
∑ 29 kredit
6. félév
Felelősségvállalás üzleti aspektusai
Államháztartástan
Monetáris politika
Az információ közgazdaságtana
Játékelmélet
Szakdolgozat készítés
∑ 28 kredit