SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Mérnökinformatikus (<2017)

Mérnökinformatikus BSc szak – nappali tagozat tanterve – a tanulmányaikat a 2017/18-as tanév előtt megkezdett hallgatóknak
Ez egy régebbi (2014-03-25) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Matematikai analízis I.
Lineáris algebra
Az informatika logikai és algebrai alapjai
Közgazdaságtan
Programozás alapjai
Programozás I.
Bevezetés a számítástechnikába
Fizika I.
Angol I.
Testnevelés I.
∑ 31 kredit
2. félév
Matematikai analízis II.
Diszkrét matematika
Adatstruktúrák és algoritmusok
A digitális számítás elmélete
Fizika II.
Elektromosságtan
Programozás II.
Digitális technika I.
Vállalati gazdaságtan
Angol II.
Angol nyelvi kollokvium
Testnevelés II.
∑ 31 kredit
3. félév
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
Vállalkozói ismeretek
Korszerű programozási technikák
Java programozás
Szoftvertechnológia
Digitális technika II.
Adatbázis-kezelő rendszerek elmélete (angol nyelven)
Számítógépes perifériák
Elektronikus elemek és áramkörök
Elektronikus elemek és áramkörök laborgyakorlat
Angol III.
Angol nyelvi záróvizsga
Testnevelés III.
∑ 31 kredit
4. félév
Méréselmélet
Irányításelmélet és technika I.
Digitális rendszerek és számítógép architektúrák
Operációs rendszerek
Számítógép-hálózatok I.
Mesterséges intelligencia alapjai
Kutatás-fejlesztés
Kötelezően választható differenciált szakmai tárgy I.
Kötelezően válaszható humán/gazdasági tárgy
Angol IV.
Testnevelés IV.
∑ 30 kredit
5. félév
Projekt labor
Információ és hírközléselmélet
Számítógép-hálózatok II.
Adatbázis-kezelő rendszerek alkalmazása
Informatikai biztonság
Gyártórendszerek modellezése
Informatikai rendszerek konfigurálása és üzemeltetése
Kötelezően választható differenciált szakmai tárgy I.
∑ 31 kredit
6. félév
A rendszerfejlesztés korszerű módszerei
Mérnöki tervezés
Kötelezően választható differenciált szakmai tárgy I.
Kötelezően választható differenciált szakmai tárgy II.
Kötelezően válaszható humán/gazdasági tárgy
Szabadon választható
∑ 28 kredit
7. félév
Kötelezően választható differenciált szakmai tárgy I.
Kötelezően válaszható humán/gazdasági tárgy
Szabadon választható
Szakdolgozat
∑ 28 kredit
Kötelezően választható differenciált szakmai tárgy I.
Web-alapú rendszerek fejlesztése
A .NET framework és programozása C# nyelven
Adatbázis-kezelés: ORACLE
CISCO I.
CISCO II.
Felhasználói interfészek tervezése
Elektronikus üzleti technológiák
Integrált vállalatirányítási rendszerek
Matematikai programcsomagok
SAP vállalatirányítási rendszer alapjai
SAP vállalatirányítási rendszer II. programozási alapok
Virtuális valóság és alkalmazásai
Nyílt forráskódú szoftverfejlesztés
Kötelezően választható differenciált szakmai tárgy I.
Linux rendszergazda ismeretek
Az informatika ipari alkalmazásai
Az UML modellezési nyelv
Párhuzamos programozás
Adatbáziskezelő rendszerek megvalósítása
Robottechnika
Bevezetés a lágy számítás módszereibe
Virtualizációs technológiák a gyakorlatban
Tervezési módszerek programozható logikai eszközökkel
FPGA alapú beágyazott rendszerek
Kötelezően választható differenciált szakmai tárgy II.
Műszaki rendszerek
Informatika az egészségügyben
Képfeldolgozás
Színtervezés számítógépes felhasználás számára
Bio-nanorendszerek
Gyakorlati problémák modellezése diferenciál- és differenciaegyenletekkel
Modell alapú diagnosztika diszkrét módszerekkel
Integration and Optimisation of Renewable Sources of Energy
Optimalizálás
Kötelezően válaszható humán/gazdasági tárgy
Fejezetek a természettudományok történetéből
Filozófia
Az EU intézmény-rendszere és működése
Informatikai és távközlési jog
Iparjogvédelem és innovációmenedzsment
Szemelvények a magyar és a világirodalom történetéből
Zenetörténet
Információ gazdaságtan
Az európai művészet története
Gondolkodó magyarok
Etika
Szemelvények a matematika történetéből
Magyar utazók, földrajzi felfedezők öt világrészen
Szellemitulajdon-védelem