SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Mérnökinformatikus

Mérnökinformatikus BSc szak - nappali tagozat tanterve
Tanterv: 2017-04-11
Nem vehető fel
Felvehető
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Az informatika logikai és algebrai alapjai
Lineáris algebra
Matematikai alapozó
Matematikai analízis I.
Fizika I.
A programozás alapjai
Programozás I.
Web programozás I.
Elemi algoritmusok
A számítástechnika alapjai
Angol nyelv I.
Testnevelés I.
∑ 30 kredit
2. félév
Matematikai analízis II.
Diszkrét matematika
Adatstruktúrák és algoritmusok I.
Mesterséges intelligencia alapjai
Programozás II.
Programozás II. gyakorlat (C++)
Web programozás II.
Digitális technika
Elektromosságtan
Vállalati gazdaságtan
Angol nyelv II.
Angol nyelvi kollokvium
Testnevelés II.
∑ 31 kredit
3. félév
Korszerű programozási technikák
Java programozás I.
Szoftvertechnológia
Elektronikus elemek és áramkörök
Jelek és rendszerek
Számítógépes hálózatok I.
Adatbáziskezelő rendszerek I.
Angol nyelv III.
Angol nyelvi záróvizsga
Testnevelés III.
∑ 31 kredit
4. félév
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
Operációkutatás
Adatbázis-kezelő rendszerek II.
Digitális rendszerek és számítógép architektúrák
Számítógépes perifériák
Operációs rendszerek
Irányításelmélet és technika I.
Méréselmélet
Kötelezően válaszható humán/gazdasági tárgy
Szabadon választható tárgy
Angol nyelv IV.
Testnevelés IV.
∑ 29 kredit
5. félév
Informatikai rendszerek konfigurálása és üzemeltetése
Mobil programozás
Távközlési hálózatok
Informatikai biztonság (angol nyelven)
Projekt labor
Vállalkozói ismeretek
Kötelezően választható szakmai tárgy
∑ 30 kredit
6. félév
A rendszerfejlesztés korszerű módszerei
Gyártásoptimalizálás
Tervezés I.
Kötelezően választható szakmai tárgy
Kötelezően válaszható humán/gazdasági tárgy
Szabadon választható tárgy
∑ 29 kredit
7. félév
Kötelezően választható szakmai tárgy
Szabadon választható tárgy
Tervezés II.
∑ 30 kredit
Kötelezően választható szakmai tárgyak:
Adattudomány tárgycsoport
A Data Science alapjai
Információ-visszakeresés
Bevezetés a lágy számítás módszereibe
Adattárház technológiák
Korszerű adatbázis technológiák
Adatbányászat
Kötelezően választható szakmai tárgyak:
Hálózatok és rendszerek tárgycsoport
Számítógép hálózatok II.
Linux rendszergazda ismeretek I.
Linux rendszergazda ismeretek II.
Nagyvállalati Linux technológiák
Virtualizációs technológiák a gyakorlatban
Vállalatirányítási rendszerek
Kötelezően választható szakmai tárgyak:
Rendszer- és szoftverfejlesztés tárgycsoport
Felhasználói interfészek tervezése
Java programozás II.
C# programozás
Párhuzamos programozás
Szoftvermodellezés és tesztelés
Virtuális valóság I.
Virtuális valóság II.
A multimédia alapjai
Az információ vizuális megjelenítésének és mérésének alapjai
Szoftverfejlesztés nagyvállalati környezetben
Az informatika ipari alkalmazásai
Kötelezően választható szakmai tárgyak:
Beágyazott rendszerek tárgycsoport
Képfeldolgozás
Tervezési módszerek programozható logikai eszközökkel
FPGA alapú beágyazott rendszerek
Robotika
Robotika labor
Autóipari szoftver- és hardverfejlesztés a gyakorlatban I.
Autóipari szoftver- és hardverfejlesztés a gyakorlatban II.
Egészségügyi informatika
Kötelezően válaszható humán/gazdasági tárgy
Minőségbiztosítás és audit
Szellemitulajdon-védelem
Iparjogvédelem és innovációmenedzsment
Szemelvények a matematika történetéből
Fejezetek a természettudományok történetéből
Zenetörténet