SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Műszaki menedzser

Műszaki menedzser alapszak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2022-07-03) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Közgazdaságtan matematikai alapjai
Lineáris algebra
Fizika I.
Makroökonómia
Gazdasági jog
Üzleti kommunikáció
Pszichológia
Szabadon választható
Gazdasági és üzleti szaknyelv I. (angol)
Gazdasági és üzleti szaknyelv I. (német)
∑ 31 kredit
2. félév
Számítógépes perifériák
Általános kémia
Fizika II.
Mikroökonómia
Számvitel alapjai
Vállalati gazdaságtan
Gazdasági és üzleti szaknyelv II. (angol)
Gazdasági és üzleti szaknyelv II. (német)
Gazdasági és üzleti szaknyelvi záróvizsga (angol)
Gazdasági és üzleti szaknyelvi záróvizsga (német)
∑ 27 kredit
3. félév
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
Műszaki mechanika
Statisztika
Gépelemek és ábrázolás
Általános menedzsment
Anyagtudomány
∑ 32 kredit
4. félév
Üzleti folyamatok támogatása
Bevezetés a marketingbe
Bevezetés a marketingbe gyakorlat
Vállalati pénzügyek I.
Bürotika és irodakultúra
Emberi erőforrás menedzsment
Emberi erőforrás menedzsment gyakorlatok
Logisztika I.
A problémamegoldás gyakorlata
∑ 33 kredit
5. félév
A környezetvédelem biológiai alapjai
Gépipari technológiai ismeretek
Rendszermérnöki ismeretek
Gyártórendszerek dinamikája
Karbantartás és üzemfenntartás
Munkavédelem és ergonómia
Szakmai gyakorlat I.
Vegyi gyár
∑ 24 kredit
6. félév
Digitális gyártás
Operációkutatás
Projekt menedzsment
Csomagolástechnika
Felelősségvállalás üzleti aspektusai
Minőségbiztosítás
Problémamegoldás az információs technológia eszközeivel
Méréstechnika
Szakszeminárium (MM)
∑ 35 kredit
7. félév
Termelés- és szolgáltatásmenedzsment
Szabadon választható tárgy
Szakmai gyakorlat II.
Szakdolgozat készítése (MM)
∑ 28 kredit