SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Szabadbölcsész

Szabadbölcsész alapszak - Etika szakirány - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2011-06-24) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Filozófiatörténet I.
Bevezetés a filozófiába
Tudományrendszertan és könyvtárismeret
Tudományos gondolkodás története és tudományfilozófia
Kutatásmódszertan és tudományos írás
Logika
Etikatörténet
Biológiai embertan I. előadás
Biológiai embertan I. szeminárium
Művelődéstörténet (alapjai)
Bevezetés a pszichológiába
Szabadon választható
∑ 31 kredit
2. félév
Művelődéstörténet
A kommunikáció alapjai
Filozófiatörténet II.
Összehasonlító kultúratörténet I.
Lélektan I. (Fejlődés- és személyiséglélektan) előadás
Lélektan I. (Fejlődés- és személyiséglélektan) szeminárium
Kulturális antropológia előadás
Kulturális antropológia szeminárium
Ökológia
Kötelezően választható tárgy
Szabadon választható
∑ 31 kredit
3. félév
Összehasonlító kultúratörténet II.
Metafizika
Lélektan II. előadás
Lélektan II. szeminárium
Kulturális antropológia II. előadás
Kulturális antropológia II. szeminárium
Szociológia I. előadás
Szociológia I. szeminárium
Nyelvfilozófia
Kötelezően választható tárgy
Szabadon választható
∑ 30 kredit
4. félév
Lélektan III. előadás
Lélektan III. szeminárium
Szociológia II. előadás
Szociológia II. szeminárium
Etika I. előadás
Etika I. szeminárium
Biológiai embertan II. előadás
Biológiai embertan II. szeminárium
Hermeneutika
Kötelezően választható tárgy
Szabadon választható
∑ 28 kredit
5. félév
Pedagógiai szociálpszichológia szeminárium
Pedagógiai szociálpszichológia előadás
Vallástudomány I.
Etika II. előadás
Etika II. szeminárium
Embertudomány I.
Filozófiai antropológia I. előadás
Filozófiai antropológia I. szeminárium
Szakdolgozati szeminárium I.
Kötelezően választható tárgy
Szabadon választható
∑ 30 kredit
6. félév
Etika III. előadás
Etika III. szeminárium
Élethelyzetek etikája I.
Vallástudomány II.
Embertudomány II.
Szakdolgozati szeminárium II.
Kötelezően választható tárgy
Szabadon választható
∑ 26 kredit
Kötelezően választható tárgy part I.
Két- és többnyelvűség
Nyelv és kultúra
A német-magyar kulturális kapcsolatok története
Kultúraközvetítés: az irodalmi recepció kérdései a német-magyar irodalmi kapcsolatokban
Általános gazdaság- és társadalomföldrajz
Irodalom- és művelődéstörténeti alapfogalmak
Kötelezően választható tárgy part II.
Jogi alapismeretek
Kisebbségtudomány
Művészetszociológia
Napjaink magyar irodalma
Gyermeknyelv
Politikatudomány
Vallásszociológia
Világirodalom a XX. században