SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Gazdaságinformatikus FOKSZ

Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés - nappali tagozat tanterve
Tanterv: 2022-05-03
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Angol nyelv I.
Munkaerő-piaci ismeretek
Szakmai és pénzügyi információ-feldolgozási alapismeretek
A számítástechnika alapjai
Bevezetés a matematikába I
Makroökonómia
Programozás I.
A programozás alapjai
Testnevelés I.
∑ 30 kredit
2. félév
Angol nyelv II.
Bevezetés a matematikába II
Ellátási lánc menedzsment alapjai
Programozás II.
Vállalati gazdaságtan
Számvitel
Operációs rendszerek
Testnevelés II.
∑ 31 kredit
3. félév
Üzleti kommunikáció
Számítógép hálózatok I.
Adatbáziskezelő rendszerek I.
Projekt labor és tervezés
Szoftvertechnológia
Pénzügytan (makrogazdasági pénzügyek)
Vállalkozói ismeretek
∑ 29 kredit
4. félév
Szakmai gyakorlat
∑ 30 kredit