SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel alapszak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2018-11-22) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Közgazdaságtan matematikai alapjai
Gazdasági jog
Makroökonómia
Üzleti kommunikáció
Európai Uniós ismeretek
Üzleti élet társadalmi összefüg-gései
Pszichológia
Gazdasági és üzleti szaknyelv I. (német)
Gazdasági és üzleti szaknyelv I. (angol)
∑ 30 kredit
2. félév
Vállalati gazdaságtan
Számvitel alapjai
Mikroökonómia
Bevezetés a marketingbe
Bevezetés a marketingbe gyakorlat
Nemzetközi gazdaságtan
Gazdasági és üzleti szaknyelv II. (német)
Gazdasági és üzleti szaknyelv II. (angol)
Gazdasági és üzleti szaknyelvi záróvizsga (német)
Gazdasági és üzleti szaknyelvi záróvizsga (angol)
∑ 30 kredit
3. félév
Statisztika
Általános menedzsment
Pénzügytan (Makrogazdasági pénzügyek)
Szabadon választható
Pénzügyi számvitel I.
Adózási és TB ismeretek
∑ 33 kredit
4. félév
Vállalati pénzügyek I.
Üzleti folyamatok támogatása
Pénzügyi számvitel II.
Controlling
Számvitelszervezés
A problémamegoldás gyakorlata I.
Szabadon választható
∑ 27 kredit
5. félév
Vállalati pénzügyek II.
Elemzés módszertana
Számítógépes könyvelés
Vállalatértékelés
Vállalkozói ismeretek
Ágazati gazdaságtan
∑ 30 kredit
6. félév
Felelősségvállalás üzleti aspektusai
Ellenőrzés
Vezetői számvitel
Gyakorlati pénzügyi számítások
Számvitel speciális kérdései
Beszámoló készítés
Nemzetközi számvitel
A problémamegoldás gyakorlata II.
Szabadon választható
∑ 33 kredit
7. félév
Szakmai gyakorlat
Szakdolgozat
∑ 30 kredit