SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Gazdálkodási és menedzsment FOKSZ

Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés - nappali tagozat tanterve
Tanterv: 2022-07-06
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Európai Uniós ismeretek
Gazdasági jog
Munkaerő-piaci ismeretek
Pszichológia
Pénzügytan (Makrogazdasági pénzügyek)
Üzleti kommunikáció
Szakmai és pénzügyi információ-feldolgozási alapismeretek
Üzleti élet társadalmi összefüggései
Tanulási, önismereti és szocializációs tréning
Gazdasági és üzleti szaknyelv I. (német)
Gazdasági és üzleti szaknyelv I. (angol)
∑ 30 kredit
2. félév
Vállalati gazdaságtan
Bevezetés a marketingbe
Bevezetés a marketingbe gyakorlat
Nemzetközi gazdaságtan
Könyvviteli ismeretek
Helyi gazdaságfejlesztés
Gazdasági és üzleti szaknyelv II. (német)
Gazdasági és üzleti szaknyelv II. (angol)
Gazdasági és üzleti szaknyelvi záróvizsga (német)
Gazdasági és üzleti szaknyelvi záróvizsga (angol)
∑ 30 kredit
3. félév
Termelés- és szolgáltatás-menedzsment
Regionális gazdaságtan
Vállalkozói ismeretek
Adózási és TB ismeretek
Vállalkozásfejlesztés
Számviteli gyakorlatok
∑ 30 kredit
4. félév
Az elemzés gyakorlata
Szakmai gyakorlat
∑ 30 kredit