SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Kereskedelem és marketing

Kereskedelem és marketing alapszak - nappali tagozat tanterve
Tanterv: 2022-07-03
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Közgazdaságtan matematikai alapjai
Gazdasági jog
Makroökonómia
Üzleti kommunikáció
Európai Uniós ismeretek
Üzleti élet társadalmi összefüggései
Tanulási, önismereti és szocializációs tréning
Pszichológia
Gazdasági és üzleti szaknyelv I. (német)
Gazdasági és üzleti szaknyelv I. (angol)
∑ 30 kredit
2. félév
Vállalati gazdaságtan
Nemzetközi gazdaságtan
Számvitel alapjai
Mikroökonómia
Bevezetés a marketingbe
Bevezetés a marketingbe gyakorlat
Gazdasági és üzleti szaknyelv II. (német)
Gazdasági és üzleti szaknyelv II. (angol)
Gazdasági és üzleti szaknyelvi záróvizsga (német)
Gazdasági és üzleti szaknyelvi záróvizsga (angol)
∑ 30 kredit
3. félév
Statisztika
Általános menedzsment
Pénzügytan (Makrogazdasági pénzügyek)
Fogyasztói magatartás
Szolgáltatás & B2B Marketing
Eladásmenedzsment
Ágazati gazdaságtan
∑ 33 kredit
4. félév
Vállalati pénzügyek I.
Üzleti folyamatok támogatása
A problémamegoldás gyakorlata
Marketingkommunikáció
Logisztika I
Statisztika II.
Bevezetés a piackutatásba
∑ 33 kredit
5. félév
Termelés- és szolgáltatásmenedzsment
Kereskedelem gazdaságtana
Kereskedelmi vállalatok
Online marketing
Vállalkozói ismeretek
Nonbusiness marketing
Szabadon választható
∑ 27 kredit
6. félév
Marketingstratégia
Felelősségvállalás üzleti aspektusai
Nemzetközi marketing
Médiaismeret
A problémamegoldás gyakorlata II.
Szabadon választható
∑ 27 kredit
7. félév
Szakmai gyakorlat
Szakdolgozat készítés
∑ 30 kredit