SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Társadalmi tanulmányok

Társadalmi tanulmányok alapszak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2011-06-24) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Filozófiatörténet
A társadalomelmélet alapjai I.
Társadalomtörténet I.
Közgazdaságtan I.
Kommunikációelmélet
Jogi alapismeretek
Logika
A pszichológia alapkérdései
Művelődéstörténet (alapjai)
Informatikai ismeretek
Idegen nyelv I.
∑ 31 kredit
2. félév
Társadalom- és történetfilozófia
A társadalomelmélet alapjai II.
Társadalomtörténet II.
Összehasonlító civilizációs tanulmányok
Kultúra- és vallástörténet
Általános gazdaság és társadalomföldrajz
Alkotmányjog
A társadalomtudományi kutatások módszertana I.
Társadalomstatisztika
Kommunikáció gyakorlat
Idegen nyelv I.
Forráselemzés
∑ 30 kredit
3. félév
Szociálpszichológia
Valószinűségszámítás és matematikai statisztika előadás
Valószinűségszámítás és matematikai statisztika szeminárium
A társadalmi alrendszerek szociológiája I. (Gazdaságszociológia)
Politikatudomány I.
Közigazgatástan
A társadalomtudományi kutatások módszertana II.
Vallásszociológia
Bevezetés az SPSS alkalmazásába I.
Idegen nyelvű forráselemzés
Szabadon választható
∑ 28 kredit
4. félév
Összehasonlító politikatudomány
A társadalmi alrendszerek szociológiája II. (Politikai és választásszociológia)
Kisebbségszociológia szeminárium
Kisebbségszociológia előadás
Bevezetés a közpolitikába
Európai regionális politika előadás
Európai regionális politika szeminárium
Az empirikus kutatás gyakorlata I.
Bevezetés az SPSS alkalmazásába II.
Társadalomszerkezet és társadalmi változás
Kötelezően választható tárgyak
Szabadon választható
∑ 31 kredit
5. félév
Demográfia
Etika
A magyar társadalom statisztikai leírása
Életmód - életciklus
Területi kohézió és többszintű kormányzás
Az empirikus kutatás gyakorlata II.
Család- és iskolaszociológia
Kötelezően választható tárgyak
Szabadon választható
Szakdolgozati szeminárium I.
Terepgyakorlat
∑ 31 kredit
6. félév
Társadalompolitika
Európai közigazgatási rendszerek
Településszociológia
Retorika és érveléstechnika
Kötelezően választható tárgyak
Szakdolgozati szeminárium II.
Szakdolgozat
∑ 29 kredit
Társadalom és kultúra modul
Szervezet- és munkaszociológia
Politikai filozófia
Eszmék, ideológiák, kulturális sztereotípiák Kelet-Közép-Európában
Európai integrációs modul
Az Európai integráció története
Bevezetés a nemzetközi viszonyok elméletébe
Az EU intézményrendszere és működése