SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Mérnök informatikus MSc

Mérnök informatikus MSc szak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2012-03-20) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Matematikai analízis
Információelmélet
Számítógép-vezérelt szabályozások elmélete
Diszkrét eseményű rendszerek (angolul)
Kombinatorikus módszerek és algoritmusok (angolul)
Információs rendszerek biztonságtechnikája
Kötelezően választandó gazdasági/humán tárgy
∑ 31 kredit
2. félév
A számítástudomány alapjai
Képi információ mérése
Operációkutatás I. (angolul)
Mesterséges intelligencia, szakértői rendszerek
Numerikus analízis
Projekt labor
Kötelezően választandó gazdasági/humán tárgy
∑ 29 kredit
3. félév
Kötelezően választandó gazdasági/humán tárgy
Kötelezően választandó differenciált tárgy
Szabadon választható
Diplomalabor
∑ 30 kredit
4. félév
Kötelezően választandó gazdasági/humán tárgy
Kötelezően választandó differenciált tárgy
Szabadon választható
Diplomamunka
∑ 30 kredit
Kötelezően választandó differenciált tárgy őszi félév
Digitális jelfeldolgozás
Méréstechnika
Számítógépes vizualizáció és grafika
Logikai programozás, Prolog
Egészségügyi információs rendszerek
Intelligens irányító rendszerek
Dinamikus rendszerek paramétereinek becslése
Optimalizálás műszaki rendszerekben
Élettani ismeretek
Bioelektromos jelenségek
Számítógépes döntéstámogatás
Tömegkiszolgálás
Útválasztás a nagyvállalati hálózatokban
Kapcsolás a nagyvállalati hálózatokban
Ellátási láncok modellezése
Gyártórendszerek modellezése
Kötelezően választandó differenciált tárgy tavaszi félév
Fordítóprogramok
Párhuzamos programozás
Diszkrét és folytonos dinamikai rendszerek matematikai alapjai (angol)
Nanotechnológia (angol)
Operációkutatás II. (angol)
Szenzorhálózatok
Biometria a számítógépes személyazonosításban és az egészségügyi alkalmazásokban
Kémiai informatika
Dinamikus rendszerek irányítási és diagnosztikai célú modellezése
Orvosi méréselmélet
Egészségügyi adatbázisok
Hálózatelemzés
CISCO II.
Hibaelhárítás a nagyvállalati hálózatokban
Infokommunikációs rendszerek méréstechnikája
VoIP és mobil alapú technológiák
Logisztikai szoftverek
Kötelezően választandó gazdasági/humán tárgy őszi félév
Szemelvények a magyar és a világirodalom történetéből
Zenetörténet
A vizuális médiafejlődéstörténete
Vállalkozói ismeretek
Fejezetek a természettudományok történetéből
Egészségügyi finanszírozási ismeretek
Magyar utazók, földrajzi felfedezők öt világrészen
Kötelezően választandó gazdasági/humán tárgy tavaszi félév
Az európai művészet története
Gondolkodó magyarok
Ergonómia
Információs rendszerek minőségbiztosítása
Szemelvények a matematika történetéből
Egészségügyi adatszabványok