SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Gazdálkodási és menedzsment

Gazdálkodási és menedzsment alapszak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2012-09-01) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Közgazdaságtan matematikai alapjai
Makroökonómia
Európai Uniós ismeretek
Üzleti élet társadalmi összefüggései
Pszichológia
Gazdasági jog
Üzleti kommunikáció
Gazdasági és üzleti szaknyelv I.
∑ 30 kredit
2. félév
Mikroökonómia
Nemzetközi gazdaságtan
Vállalati gazdaságtan
Bevezetés a marketingbe
Számvitel alapjai
Gazdasági és üzleti szaknyelv II.
Gazdasági és üzleti szaknyelvi záróvizsga
∑ 30 kredit
3. félév
Statisztika
Pénzügytan (Makrogazdasági pénzügyek)
Vállalkozói ismeretek
Általános menedzsment
Ágazati gazdaságtan
Regionális gazdaságtan
Számviteli gyakorlatok
∑ 30 kredit
4. félév
Üzleti folyamatok támogatása
Vállalati pénzügyek I.
Projekt menedszmen
Emberi erőforrás gazdálkodás
Logisztika I.
A problémamegoldás gyakorlata
∑ 30 kredit
5. félév
Termelés- és szolgáltatás-menedzsment
Vállalati pénzügyek II.
Adózási és TB ismeretek
Vállalati esettanulmányok
Határmenti együttműködések
Vállalkozásfejlesztés
Szabadon választható
∑ 30 kredit
6. félév
Nemzetközi pénzügyi ismeretek
Felelősségvállalás üzleti aspektusai
Controlling
Vám - és szállítmányozástan
Helyi gazdaságfejlesztés
Régiók marketingstratégiája
Szabadon választható
∑ 30 kredit
7. félév
Szakmai gyakorlat
∑ 30 kredit