SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Gazdaságinformatikus (<2017)

Gazdaságinformatikus BSc szak – nappali tagozat tanterve – a tanulmányaikat a 2017/18-as tanév előtt megkezdett hallgatóknak
Ez egy régebbi (2016-11-29) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Az informatika logikai és algebrai alapjai
Bevezetés a számítástechnikába
Lineáris algebra
Makroökonómia
Matematikai analízis I.
Programozás I.
Programozás alapjai
Angol nyelv I.
Testnevelés I.
∑ 29 kredit
2. félév
A digitális számítás elmélete
Adatstruktúrák és algoritmusok
Diszkrét matematika
Matematikai analízis II.
Mikroökonómia
Operációkutatás
Programozás II.
Számítógép-architektúrák
Angol nyelv II.
Angol nyelvi kollokvium
Testnevelés II.
∑ 30 kredit
3. félév
Adatbáziskezelő rendszerek elmélete (angol nyelven)
Java programozás
Korszerű programozási technikák
Pénzügytan (makrogazdasági pénzügyek)
Szoftvertechnológia
Számítógépes döntéstámogatás
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
Kötelezően választható szakmai tárgy
Angol nyelv III.
Angol nyelvi záróvizsga
Testnevelés III.
Szabadon választható tárgy
∑ 29 kredit
4. félév
Az EU intézmény-rendszere és működése
Matematikai programcsomagok
Operációs rendszerek
Projekt menedzsment
Matematikai statisztika
Számítógép-hálózatok I.
Számvitel alapjai
Vállalati gazdaságtan
Kutatás-fejlesztés
Kötelezően választható szakmai tárgy
Angol nyelv IV.
Testnevelés IV.
∑ 31 kredit
5. félév
Adatbáziskezelő rendszerek alkalmazása
Vállalkozói ismeretek
Informatikai biztonság
Projekt labor
Számítógép-hálózatok II.
Kötelezően választható szakmai tárgy
Választandó humán tárgy
∑ 30 kredit
6. félév
A rendszerfejlesztés korszerű módszerei
Web-alapú rendszerek fejlesztése
Információs rendszerek minőségbiztosítása
Mérnöki tervezés
Kötelezően választható szakmai tárgy
Szabadon választható tárgy
∑ 30 kredit
7. félév
Adatbányászat és adattárházak
Kötelezően választható szakmai tárgy
Szabadon választható tárgy
Választandó humán tárgy
Szakdolgozat
∑ 31 kredit
Kötelezően választható szakmai tárgyak
Bevezetés a marketingbe
Információ-visszakeresés
Elektronikus üzleti technológiák
Globalizáció, nemzetközi makrogazdasági koordinációra
Controlling
Mesterséges intelligencia alapjai
Szakértő rendszerek
Informatikai projektek technikai és minőségi kivitelezése
SAP I. vállalatirányítási rendszer alapjai
Kötelezően választható szakmai tárgyak
SAP vállalatirányítási rendszer II. Programozási alapok
Párhuzamos programozás
Banktan
Bürotika és irodakultúra
Statisztikai programcsomagok
Adatbáziskezelő rendszerek megvalósítása
A .NET framework és programozása C# nyelven
CISCO I.
CISCO II.
Kötelezően választható szakmai tárgyak
Linux rendszergazda ismeretek
Virtualizációs technológiák a gyakorlatban
Virtuális valóság és alkalmazásai
Virtuális valóság és alkalmazásai II.
Android alapú programfejlesztés
Integrált információs rendszerek
Az informatika ipari alkalmazásai
Linux rendszertechnológiák nagyvállalati környezetben
Webalkalmazások tesztelésének korszerű módszerei
Kötelezően választható szakmai tárgyak
Folyamatbányászat
Színtervezés számítógépes felhasználás számára
Marketing alapjai ✝
Controlling ✝
Információ-visszakeresés (angol nyelven) ✝
Infokommunikáció gazdaságtan ✝
Internetes alkalmazások és fejlesztések ✝
Integrált vállalatirányítási rendszerek ✝
Választandó humán tárgyak
Az európai művészet története
Fejezetek a természettudományok történetéből
Szemelvények a magyar és a világirodalom történetéből
Az európai integráció története
Zenetörténet
Informatikai és távközlési jog
Gondolkodó magyarok
Szemelvények a matematika történetéből
Választandó humán tárgyak
Magyar utazók, földrajzi felfedezők öt világrészen
Iparjogvédelem és innovációmenedzsment
Szellemitulajdon-védelem
Etika I.
Élethelyzetek etikája I.
Embertudomány I.
Mérnöki pszichológia ✝
Filozófia ✝