SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Anglisztika

Anglisztika alapszak - Angol szakirány - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2011-06-24) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Bevezetés a nyelvtudományba
Filozófiatörténet
Angol nyelv- és stílusgyakorlat 1/A
Angol nyelv- és stílusgyakorlat 1/B
Bevezetés a nyelvészetbe előadás
Bevezetés a nyelvészetbe szeminárium
Brit országismeret
Amerikai országismeret
Szabadon választható tárgyak vagy specializáció vagy pedagógia
∑ 30 kredit
2. félév
Bevezetés az irodalomtudományba
Angol nyelv- és stílusgyakorlat 2/A
Angol nyelv- és stílusgyakorlat 2/B
Bevezetés az irodalomba előadás
Bevezetés az irodalomba szeminárium
Nyelvi alapvizsga
Angol nyelvészet 1. Fonetika előadás
Angol nyelvészet 1. Fonetika szeminárium
Szabadon választható tárgyak vagy specializáció vagy pedagógia
∑ 30 kredit
3. félév
Tudományrendszertan és könyvtárismeret
Szövegfeldolgozás 1.
Angol nyelvészet 2. Fonológia, morfológia előadás
Angol nyelvészet 2. Fonológia, morfológia szeminárium
Angol irodalomtörténet 1. előadás
Angol irodalomtörténet 1. szeminárium
Brit történelem előadás
Brit történelem szeminárium
Szabadon választható tárgyak vagy specializáció vagy pedagógia
∑ 30 kredit
4. félév
A kommunikáció alapjai
Szövegfeldolgozás 2.
Brit országismeret nyelvgyakorlat
Angol nyelvészet 3. Szintaxis előadás
Angol nyelvészet 3. Szintaxis szeminárium
Angol irodalomtörténet 2. előadás
Angol irodalomtörténet 2. szeminárium
Amerikai történelem előadás
Szabadon választható tárgyak vagy specializáció vagy pedagógia
∑ 30 kredit
5. félév
Alkalmazott nyelvészet 1. Bevezetés
Bevezetés a nyelvtörténetbe
Angol irodalomtörténet 3. előadás
Angol irodalomtörténet 3. szeminárium
Amerikai irodalomtörténet 1. előadás
Brit romantikus komédia
Az írásbeli kifejezőkészség fejlesztése 1/A
Az írásbeli kifejezőkészség fejlesztése 1/B
Szakdolgozat szeminárium I.
Szabadon választható tárgyak vagy specializáció vagy pedagógia
∑ 30 kredit
6. félév
Alkalmazott nyelvészet 2. Szövegnyelvészet
Amerikai irodalom 3. Amerikai posztmodernizmus
Angol nyelvű kultúrák: Modern brit tanulmányok
Amerikai kultúra 3. Amerika jelene
Az írásbeli kifejezőkészség fejlesztése 2/A
A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 2/B
Brit sajtó és tömegkommunikáció
Szakdolgozat szeminárium II.
Szakdolgozat
Szabadon választható tárgyak vagy specializáció vagy pedagógia
∑ 30 kredit
Specializáció: angol idegenforgalmi referens
Az EU idegenforgalmi földrajza
Szaknyelv 1: Idegenforgalmi szaknyelv
Szaknyelv 3: Gazdasági, üzleti szaknyelv
Viselkedéskultúra
Személyközi kommunikáció
Művészettörténet
Fordítás és tolmácsolás
Specializáció: szaknyelvi közvetítés
Személyközi kommunikáció
Viselkedéskultúra
Szaknyelv 2: Jogi, közigazgatási szaknyelv
Szaknyelv 3: Gazdasági, üzleti szaknyelv
Szaknyelv 4: Politikai és diplomáciai szaknyelv
Az íráskészség fejlesztése
Fordítás és tolmácsolás
Pedagógiai modul
A pszichológia alapkérdései
Személyes pedagógiai nézetek elemzése
Tanulási kultúra
Pedagógiai antropológia
Kommunikációs képességek fejlesztése