SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Programtervező informatikus

Programtervező informatikus BSc - nappali tagozat tanterve
Tanterv: 2013-04-09
Nem vehető fel
Felvehető
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Matematikai analízis I.
Az informatika logikai és algebrai alapjai
Lineáris algebra
Bevezetés a számítástechnikába
Programozás alapjai
Programozás I.
Web programozás
Közgazdaságtan
Angol I.
Testnevelés I.
∑ 31 kredit
2. félév
Matematikai analízis II.
Diszkrét matematika
Adatstruktúrák és algoritmusok
Operációkutatás
Programozás II.
Operációs rendszerek
A digitális számítás elmélete
Számítógép-architektúrák
Angol II.
Angol nyelvi kollokvium
Testnevelés II.
∑ 30 kredit
3. félév
Numerikus matematika
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
Adatbázis-kezelő rendszerek elmélete (angol nyelven)
Számítógépes perifériák
Szoftvertechnológia
Java programozás
Korszerű programozási technikák
Programozási módszertan
Szabadon választható
Angol III.
Angol nyelvi záróvizsga
Testnevelés III.
∑ 30 kredit
4. félév
Programozási technikák és modellezés
Programozási technikák és modellezés gyakorlat
Adatbáziskezelés
Számításelmélet
Matematikai programcsomagok
Mesterséges intelligencia alapjai
Számítógép-hálózatok I.
Fordítóprogramok
Differenciált szakmai ismeretek
Angol IV.
Testnevelés IV.
∑ 30 kredit
5. félév
Számítógép hálózatok II.
Szoftverfejlesztés
Informatikai biztonság
Differenciált szakmai ismeretek
Szabadon választható
Szakdolgozat I.
∑ 29 kredit
6. félév
Párhuzamos programozás
Web-alapú rendszerek fejlesztése
Kutatás-fejlesztés
Szabadon választható
Szakdolgozat II.
∑ 30 kredit
Differenciált szakmai ismeretek
A .NET framework és programozása C# nyelven
Adatbázis adminisztráció Oracle-n
Adatbáziskezelés és rendszerfelügyelet MS SQL szerver
Alkalmazásfejlesztés ORACLE környezetben
CISCO I.
CISCO II.
Funkcionális programnyelvek
Számítógépes grafika és design
Informatikai rendszerek konfigurálása és üzemeltetése
Statisztikai programcsomagok
Szakértő rendszerek
Virtuális valóság és alkalmazásai
Differenciált szakmai ismeretek
Web-alapú adatbáziskezelés PHP nyelven
XML programozás
SAP vállalatirányítási rendszer alapjai
SAP vállalatirányítási rendszer II. programozási alapok
Nyílt forráskódú szoftverfejlesztés
Linux rendszergazda ismeretek
Integrált vállalatirányítási rendszerek
A rendszerfejlesztés korszerű módszerei
Bevezetés a lágy számítás módszereibe
Java programozás II.
Információs rendszerek minőségbiztosítása
Virtualizációs technológiák a gyakorlatban
Az informatika ipari alkalmazásai
Javasolt tantárgyak gazdasági és humán ismeretek
Az európai integráció története
Az EU intézmény-rendszere és működése
Informatikai és távközlési jog
Fejezetek a természettudományok történetéből
Az európai művészet története
Szemelvények a magyar és a világirodalom történetéből
Zenetörténet
Gondolkodó magyarok
Szemelvények a matematika történetéből
Javasolt tantárgyak gazdasági és humán ismeretek
Magyar utazók, földrajzi felfedezők öt világrészen
Marketing alapjai
Karriertervezés és üzleti pszichológia
Vállalati gazdaságtan
Vállalkozói ismeretek
Iparjogvédelem és innovációmenedzsment
Szellemitulajdon-védelem