SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Kommunikáció- és médiatudomány

Kommunikáció- és médiatudomány alapszak - nappali tagozat tanterve
Tanterv: 2022-07-03
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Bevezetés a filozófiába
Politikatudomány I.
Közigazgatástan
Perszonális és társadalmi kommunikáció
Bevezetés a pszichológiába ea
Bevezetés a pszichológiába sz.
Kreatív írás
Kutatásmódszertan és tudományos írás I
Művelődéstörténet I.
∑ 30 kredit
2. félév
Bevezetés a nemzetközi viszonyok elméletébe
Közvéleménykutatás
Politikatudomány II.
Szociálpszichológia, csoportlélektan ea
Médiatudomány és kultúra
Kutatásmódszertan és tudományos írás II.
A kommunikációs tér színhelyei
Szemantika, pragmatika
Művelődéstörténet II.
Kommunikáció szóban és írásban
∑ 30 kredit
3. félév
Marketingkommunikáció
Nyelv és beszéd
Társadalmi nemek és kommunikáció
Pszicholingvisztika ea.
Pszicholingvisztika sz.
Szociolingvisztika ea.
Szociolingvisztika sz.
Nyelv és logika ea.
Nyelv és logika sz.
Kommunikáció szóban és írásban II.
∑ 30 kredit
4. félév
Szakmai gyakorlat
Szakirány-tárgy
∑ 31 kredit
5. félév
Tudományrendszertan és könyvtárismeret
Médiaismeret
Szakdolgozat
Szabadon választható
Szakirány-tárgy
∑ 31 kredit
6. félév
Kommunikatív etika
Kommunikációfilozófia és -elmélet
Szakdolgozat
Szabadon választható
Szakirány-tárgy
∑ 28 kredit
Digitális szerkesztő specializáció 4. félév
Képszerkesztés
Szövegszerkesztés
Kiadványszerkesztés
Kézirat előkészítés, korrektúra
Szövegtan
Kiadói alapismeretek
Tördelési ismeretek
Digitális szerkesztő specializáció 5. félév
Helyesírás
Stilisztika
Médianyelvészet
Idegen nyelvi szakkommunikáció
Digitális szerkesztő specializáció 6. félév
Nyelvi zavarok
Idegen nyelvi szakszövegek feldolgozása
Interkulturális kommunikáció
Kulturális kreatív ipar specializáció 4. félév
Kulturális- és sajtóesemény
Médiaszöveg kritikai elemzése
Digitális önkép
Gazdaságetika
Médiajog, Médiagazdaságtan
Kulturális kreatív ipar specializáció 5. félév
Média- és kultúrabefogadás
Alkalmazott dramaturgia
Filmesztétika
Kulturális kreatív ipar specializáció 6. félév
Vizuális kreativitás és kompetencia fejlesztés
Digitális munkaportfólió