SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Villamosmérnök

Villamosmérnöki BSc szak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2013-04-09) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Matematikai analízis I.
Az informatika logikai és algebrai alapjai
Lineáris algebra
Fizika I.
Bevezetés a számítástechnikába
Programozás I.
Közgazdaságtan
Angol I.
Testnevelés I.
∑ 32 kredit
2. félév
Matematikai analízis II.
Diszkrét matematika I.
Fizika II.
Villamosságtan I.
Villamosságtan I. gyakorlat
Programozás II.
Anyagtudomány
Angol II.
Testnevelés II.
∑ 30 kredit
3. félév
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
Villamosságtan II.
Villamosságtan II. gyakorlat
Analóg áramkörök
Digitális áramkörök
Mikroelektronika, elektronikai technológia
Műszaki ábrázolás
Angol III.
Angol nyelvi záróvizsga
Testnevelés III.
Villamosságtan szigorlat
∑ 30 kredit
4. félév
Méréselmélet
Analóg és digitális áramkörök labor gyakorlat
Méréstechnika
Irányításelmélet és technika I.
Villamos gépek
Vezérléstechnika
Teljesítményelektronika
Szabadon választható
Angol IV.
Testnevelés IV.
∑ 30 kredit
5. félév
Kötelezően választandó humán blokk
Érzékelés és méréstechnika labor gyakorlat
Villamos műszerek és mérések
Irányításelmélet és technika II.
Kötelezően választandó differenciált szakmai tárgy I.
Villamosmérnöki választaható tárgy
Szabadon választható
∑ 28 kredit
6. félév
Minőségszabályozás
Vállalati gazdaságtan
Irányításelmélet és technika II. labor gyakorlat
Választható szakmai önálló laboratórium
Szabadon választható
Biztonságtechnika, munkavédelem és kockázatelemzés
Mérnöki tervezés
Kötelezően választandó differenciált szamai tárgy II.
∑ 30 kredit
7. félév
Kötelezően választandó humán blokk
Szabadon választható
Választható szakmai önálló laboratórium
Villamosmérnöki választható tárgy
Szakdolgozat
∑ 30 kredit
Kötelezően választandó differenciált szakmai tárgyak
Tervezési módszerek programozható logikai eszközökkel
FPGA alapú beágyazott rendszerek
Szünetmentes áramellátó berendezések
Szünetmentes áramellátó berendezések labor gyakorlat
Szabályozott villamos hajtások
Szabályozott villamos hajtások gyakorlat
Robottechnika
Világítástechnika I.
Világítástechnika II.
Megújuló energiák integrációja
Számítógépes folyamatirányítás
Digitális jelfeldolgozás
Digitális rendszerek és számítógép architektúrák
Villamosmérnöki választható tárgyak
Valósidejű programozás
Vállalkozói ismeretek
Szenzorhálózatok
Információ és hírközléselmélet
Mechatronika
Képfeldolgozás
Bioszenzorok működése és alkalmazásuk
Operációs rendszerek
Számítógép hálózatok I.
Bevezetés a lágy számítás módszereibe
Villamosmérnöki alkalmazások
A LabVIEW fejlesztői környezet
Diszkrét és folytonos dinamikai rendszerek matematikai alapjai (angol nyelven)
Numerikus és szimulációs környezetek a mérnöki alkalmazásokban
Autóipari szoftver- és hardverfejlesztés a gyakorlatban I.
Autóipari szoftver- és hardverfejlesztés a gyakorlatban II.
Differenciált tárgy plusz kredit
Differenciált tárgy plusz kredit
Differenciált tárgy plusz kredit
Választható szakmai önálló laboratóriumok
PLC-k, SCADA rendszerek
DSP rendszerek
Dinamikus rendszerek szimulációja
Analóg áramkörök szimuláció
Digitális áramkörök szimuláció
Mikrokontrollerek
Ipari kommunikációs rendszerek
Kötelezően választandó humán blokk
Fejezetek a természettudományok történetéből
Filozófia
Zenetörténet
Szemelvények a magyar és a világirodalom történetéből
Iparjogvédelem és innovációmenedzsment
Szellemitulajdon-védelem
Informatikai és távközlési jog
Gondolkodó magyarok
Az európai művészet története
Szemelvények a matematika történetéből
Magyar utazók, földrajzi felfedezők öt világrészen