SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Villamosmérnök

Villamosmérnöki BSc szak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2021-06-02) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Matematikai alapozó
Matematikai analízis I.
Lineáris algebra
Fizika I.
A számítástechnika alapjai
Programozás I.
Villamosságtan I.
Villamosipari anyagismeret
Mikroelektronika, elektronikai technológia
Műszaki ábrázolás
Angol I.
Testnevelés I.
∑ 30 kredit
2. félév
Matematikai analízis II.
Programozás II.
Villamosságtan II.
Analóg áramkörök I.
Digitális áramkörök I.
Méréstechnika
Kötelezően választandó humán tárgy
Angol II.
Testnevelés II.
∑ 30 kredit
3. félév
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
Programozás III.
Villamosságtan III.
Analóg áramkörök II.
Digitális áramkörök II.
Analóg és digitális áramkörök labor I.
Jelek és rendszerek
Villamos energetika és Smart Grid
Angol III.
Angol nyelvi záróvizsga
Testnevelés III.
Villamosságtan szigorlat
∑ 30 kredit
4. félév
Méréselmélet
Analóg és digitális áramkörök labor II.
Irányításelmélet és technika I.
Villamos gépek
Vezérléstechnika
Teljesítményelektronika
Villamos műszerek és mérések
Vállalati gazdaságtan
Angol IV.
Testnevelés IV.
∑ 29 kredit
5. félév
Érzékelés és méréstechnika labor gyakorlat
Projekt labor
Irányításelmélet és technika II.
Vállalkozói ismeretek
Kötelezően választandó differenciált szakmai tárgy I.
Villamosmérnöki választaható tárgy
∑ 31 kredit
6. félév
Minőségbiztosítás és audit
Irányításelmélet és technika II. labor gyakorlat
Biztonságtechnika, munkavédelem és kockázatelemzés
Mérnöki tervezés
Kötelezően választandó differenciált szamai tárgy II.
Villamosmérnöki választható tárgy
Szabadon választható tárgy
∑ 30 kredit
7. félév
Villamosmérnöki választható tárgy
Szabadon választható tárgy
Szakdolgozat
∑ 30 kredit
Kötelezően választandó differenciált szakmai tárgyak
Tervezési módszerek programozható logikai eszközökkel
FPGA alapú beágyazott rendszerek
Szünetmentes áramellátó berendezések
Szünetmentes áramellátó berendezések labor gyakorlat
Szabályozott villamos hajtások
Szabályozott villamos hajtások gyakorlat
Robotika
Robotika labor
Megújuló energiák integrációja
Számítógépes folyamatirányítás
Digitális jelfeldolgozás
Digitális rendszerek és számítógép architektúrák
Villamosmérnöki választható tárgyak
PLC-k, SCADA rendszerek
Dinamikus rendszerek szimulációja
Analóg és digitális áramkörök szimuláció I.
Analóg és digitális áramkörök szimuláció II.
Mikrokontrollerek
Ipari kommunikációs rendszerek
Nyomtatott áramkör tervezés alapjai
Világítástechnika
Villamosmérnöki alkalmazások
A LabVIEW fejlesztői környezet
Autóipari szoftver- és hardverfejlesztés a gyakorlatban I.
Autóipari szoftver- és hardverfejlesztés a gyakorlatban II.
Mérnöki számítások
Differenciált tárgy plusz kredit
Differenciált tárgy plusz kredit
Differenciált tárgy plusz kredit
Kötelezően választandó humán tárgyak
Fejezetek a természettudományok történetéből
Zenetörténet
Iparjogvédelem és innovációmenedzsment
Szellemitulajdon-védelem
Szemelvények a matematika történetéből