SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Üzemmérnök-informatikus

Üzemmérnök-informatikus BProf szak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2022-05-03) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Matematikai alapozó
Bevezetés a matematikába I.
A programozás alapjai
Programozás I.
Web programozás I.
Elemi algoritmusok
Villamosipari anyagismeret
Mikroelektronika, elektronikai technológia
A számítástechnika alapjai
Angol nyelv I.
Testnevelés I.
∑ 28 kredit
2. félév
Bevezetés a matematikába II.
Adatstruktúrák és algoritmusok I.
Programozás II.
Web programozás II.
Digitális technika
Számítógépes perifériák
Operációs rendszerek
Elektromosságtan
Angol nyelv II.
Angol nyelvi kollokvium
Testnevelés II.
∑ 29 kredit
3. félév
Korszerű programozási technikák I.
Java programozás I.
Szoftvertechnológia
Elektronikus elemek és áramkörök
Számítógép hálózatok I.
Adatbáziskezelő rendszerek I.
Szabadon választható tárgy
Angol nyelv III.
Angol nyelvi záróvizsga
Testnevelés III.
∑ 31 kredit
4. félév
Adatbázis-kezelő rendszerek II.
Digitális rendszerek és számítógép architektúrák
Felhasználói interfészek tervezése
A rendszerfejlesztés korszerű módszerei
Szoftvermodellezés és tesztelés
Informatikai biztonság
Vállalati gazdaságtan
Kötelezően választható szakmai tárgy
Angol nyelv IV.
Testnevelés IV.
∑ 31 kredit
5. félév
Vállalkozói ismeretek
Tervezési és fejlesztési projektfeladat I.
Kötelezően választható szakmai tárgy
Tervezés I.
∑ 30 kredit
6. félév
Tervezési és fejlesztési projektfeladat II.
Tervezés II.
Szabadon választható tárgy
∑ 31 kredit
Kötelezően választható szakmai tárgyak
Mobil programozás
Java programozás II.
C# programozás
Bevezetés a Python programozási nyelvbe
Kötelezően választható szakmai tárgyak
Korszerű programozási technikák II.
Számítógép hálózatok II.
Informatikai rendszerek konfigurálása és üzemeltetése
Távközlési hálózatok
Kötelezően választható szakmai tárgyak
Linux rendszergazda ismeretek I.
Linux rendszergazda ismeretek II.
Nagyvállalati Linux technológiák
Virtualizációs technológiák a gyakorlatban
Kötelezően választható szakmai tárgyak
Vállalati kommunikációs rendszerek
Mobil hálózatok
Vállalatirányítási rendszerek
IoT rendszerek
Kötelezően választható szakmai tárgyak
IoT biztonság
Big Data rendszerek és elemzési módszerek
A Data Science alapjai
Adatelemzés és vizualizáció
Képfeldolgozási módszerek a gyakorlatban