SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Programtervező informatikus MSc

Programtervező informatikus MSc szak - nappali tagozat tanterve
Tanterv: 2024-01-22
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Haladó operációkutatás
Mesterséges intelligencia
Felügyelt gépi tanulás
Projekt alapú szoftverfejlesztés
Kötelezően választandó matematikai és számítástudományi ismeretek
Kötelezően választandó informatikai ismeretek
∑ 30 kredit
2. félév
Numerikus analízis
Algoritmus- és bonyolultságelmélet
Haladó adatbáziskezelő rendszerek
Felhő programozás
Kötelezően választandó matematikai és számítástudományi ismeretek
Kötelezően választandó informatikai ismeretek
∑ 30 kredit
3. félév
Diplomalabor
Kötelezően választandó matematikai és számítástudományi ismeretek
Kötelezően választandó informatikai ismeretek
Szabadon választható
∑ 30 kredit
4. félév
Diplomamunka
Kötelezően választandó matematikai és számítástudományi ismeretek
Kötelezően választandó informatikai ismeretek
Szabadon választható
∑ 30 kredit
Kötelezően választandó matematikai és számítástudományi ismeretek
Numerikus analízis II.
Matematikai statisztika
Kriptográfia matematikai alapjai
Kombinatorikus algoritmusok
Haladó kombinatorika és gráfelmélet
Hálózatszintézis és optimalizálás
Kombinatorikus optimalizálás
Rendszerelemzés és rendszertervezés
Fordítóprogramok
Hálózatelemzés
Mesterséges intelligencia labor
Kötelezően választandó informatikai ismeretek
Mélytanuló rendszerek
Nem felügyelt gépi tanulás
Nagyvállalati rendszerintegráció
Számítógépes látás
Fejlett képfeldolgozási módszerek
Haladó web alapú programfejlesztés
Szerver oldali .Net programozás
Információ-elmélet mérnöki alkalmazásokkal
GPU programozás
Kutatás-fejlesztés I
Kutatás-fejlesztés II