SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Amerikanisztika

Anglisztika alapszak - Amerikanisztika szakirány - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2011-06-24) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Bevezetés a nyelvtudományba
Filozófiatörténet
Angol nyelv- és stílusgyakorlat 1/A
Angol nyelv- és stílusgyakorlat 1/B
Bevezetés a nyelvészetbe előadás
Bevezetés a nyelvészetbe szeminárium
Brit országismeret
Amerikai országismeret
Szabadon választható tárgyak vagy specializáció vagy pedagógia
∑ 30 kredit
2. félév
Bevezetés az irodalomtudományba
Angol nyelv- és stílusgyakorlat 2/A
Angol nyelv- és stílusgyakorlat 2/B
Bevezetés az irodalomba előadás
Bevezetés az irodalomba szeminárium
Nyelvi alapvizsga
Angol nyelvészet 1. Fonetika előadás
Angol nyelvészet 1. Fonetika szeminárium
Szabadon választható tárgyak vagy specializáció vagy pedagógia
∑ 30 kredit
3. félév
Tudományrendszertan és könyvtárismeret
Szövegfeldolgozás 1.
Amerikai országismereti nyelvgyakorlat
Az USA nyelvpolitikai intézkedései
Angol irodalomtörténet 1. előadás
Amerikai irodalomtörténet 1. előadás
Amerikai irodalomtörténet 1. szeminárium
Brit történelem előadás
Szabadon választható tárgyak vagy specializáció vagy pedagógia
∑ 30 kredit
4. félév
A kommunikáció alapjai
Szövegfeldolgozás 2.
Angol nyelvészet 3. Szintaxis előadás
Angol nyelvészet 3. Szintaxis szeminárium
Angol irodalomtörténet 2. előadás
Amerikai kultúra 1. Modern amerikanisztikai tanulmányok
Amerikai történelem előadás
Amerikai történelem szeminárium
Angol nyelvű kultúrák 1. Áttekintés
Szabadon választható tárgyak vagy specializáció vagy pedagógia
∑ 30 kredit
5. félév
Amerikai sajtó és tömegkommunikáció
Alkalmazott nyelvészet 1. Bevezetés
Amerikai irodalomtörténet 2. előadás
Amerikai irodalomtörténet 2. szeminárium
Amerikai irodalom 1. Női írók Amerikában
Amerikai kultúra 2. Kisebbségi kultúra az USA-ban
Az 1945 utáni amerikai külpolitika
Az írásbeli kifejezőkészség fejlesztése 1/A
A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 1/B
Szakdolgozat szeminárium I.
Szabadon választható tárgyak vagy specializáció vagy pedagógia
∑ 30 kredit
6. félév
Amerikai kultúra 3. Amerika jelene
Az írásbeli kifejezőkészség fejlesztése 2/A
A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 2/B
Szakdolgozat szeminárium II.
Szakdolgozat
Szabadon választható tárgyak vagy specializáció vagy pedagógia
∑ 24 kredit
Specializáció: angol idegenforgalmi referens
Az EU idegenforgalmi földrajza
Szaknyelv 1: Idegenforgalmi szaknyelv
Szaknyelv 3: Gazdasági, üzleti szaknyelv
Viselkedéskultúra
Személyközi kommunikáció
Művészettörténet
Fordítás és tolmácsolás
Specializáció: szaknyelvi közvetítés
Személyközi kommunikáció
Viselkedéskultúra
Szaknyelv 2: Jogi, közigazgatási szaknyelv
Szaknyelv 3: Gazdasági, üzleti szaknyelv
Szaknyelv 4: Politikai és diplomáciai szaknyelv
Az íráskészség fejlesztése
Fordítás és tolmácsolás
Pedagógiai modul
A pszichológia alapkérdései
Személyes pedagógiai nézetek elemzése
Tanulási kultúra
Pedagógiai antropológia
Kommunikációs képességek fejlesztése