SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Politológia

Politológia alapszak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2011-06-24) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Magyar politika I. (1867-1945)
Filozófiatörténet
A társadalomelmélet alapjai I.
Közgazdaságtan
Kommunikáció elmélet
Kommunikáció gyakorlat
Politikatudomány I. előadás
Politikatudomány I. szeminárium
Jogi alapismeretek
Informatikai ismeretek
∑ 28 kredit
2. félév
Új- és legújabb kori egyetemes történelem II. előadás
Új- és legújabb kori egyetemes történelem II. szeminárium
A társadalomelmélet alapjai II.
Politikatudomány II. előadás
Politikatudomány II. szeminárium
Politikai filozófia
Bevezetés Kelet-Közép-Európa történetébe
Magyar politika II. (1945 után)
Alkotmányjog
A társadalomtudományi kutatások módszertana I.
Forráselemzés
Társadalomstatisztika
Szabadon választható
∑ 32 kredit
3. félév
Egyetemes politikai gondolkodás története I.
Bevezetés a nemzetközi viszonyok elméletébe
Társadalomtörténet I.
A magyar politikai rendszer I.
A társadalomtudományi kutatás módszertana II.
Közigazgatástan
Az európai integráció története
Az európai közösségi jog alapjai
Pártok és pártrendszerek
A politikai elemzések gyakorlata
Szaknyelv I. (Angol politikai I.)
Idegen nyelv I.
∑ 33 kredit
4. félév
Egyetemes politikai gondolkodás története II.
A magyar politikai rendszer II.
Az EU intézményrendszere és működése
Európai közigazgatási rendszerek
Összehasonlító politikatudomány
Nemzetközi kapcsolatok története és diplomáciatörténet
Választási rendszerek
Európai regionális politika előadás
Európai regionális politika szeminárium
Bevezetés a közpolitikába
Szaknyelv II. (Angol politikai II.)
Idegen nyelv II.
Szakmai gyakorlat
∑ 29 kredit
5. félév
A magyar politikai gondolkodás története I.
Társadalmi mozgalmak
Lobbizás és érdekérvényesítés az Európai Unióban
Közvélemény kutatás
A politikai és gazdasági szupremáciák természetrajza a XX. században
Területi kohézió és többszintű kormányzás
A társadalmi alrendszerek szociológiája II. (Politikai és választásszociológia)
Összehasonlító közpolitika előadás
Összehasonlító közpolitika szeminárium
Érdekegyeztetés és érdekszervezetek
Média és politikai napirend
Szabadon választható
Szakdolgozati szeminárium I. (politológia)
∑ 27 kredit
6. félév
A magyar politikai gondolkodás története II.
Eszmék, ideológiák, kulturális sztereotípiák Közép-Kelet-Európában
Politikai kommunikáció
Idegen nyelvű forráselemzés
Társadalompolitika
Helyi politika
Gazdaságetika
Szabadon választható
Szakdolgozati szeminárium II. (politológia)
Szakdolgozat
∑ 31 kredit