SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Programtervező informatikus (2017-2022)

Programtervező informatikus BSc – nappali tagozat tanterve - a tanulmányaikat a 2017/18/1-es és 2022/23/2-es félév között megkezdett hallgatóknak
Ez egy régebbi (2022-05-03) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Matematikai alapozó
Matematikai analízis I.
Az informatika logikai és algebrai alapjai
Lineáris algebra
A számítástechnika alapjai
A programozás alapjai
Programozás I.
Elemi algoritmusok
Web programozás I.
Angol nyelv I.
Testnevelés I.
∑ 28 kredit
2. félév
Matematikai analízis II.
Diszkrét matematika
Operációkutatás
Adatstruktúrák és algoritmusok I.
A digitális számítás elmélete
Programozás II.
Számítógép-architektúrák
Web programozás II.
Iparjogvédelem és innovációmenedzsment
Angol nyelv II.
Angol nyelvi kollokvium
Testnevelés II.
∑ 30 kredit
3. félév
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
Adatbáziskezelő rendszerek I.
Adatstruktúrák és algoritmusok II.
Szoftvertechnológia
Korszerű programozási technikák I.
Számítógép hálózatok I.
Java programozás I.
Angol nyelv III.
Angol nyelvi záróvizsga
Testnevelés III.
∑ 30 kredit
4. félév
Párhuzamos programozás
Szoftverfejlesztés
Adatbáziskezelő rendszerek II.
Szoftvermodellezés és tesztelés
Operációs rendszerek
Mesterséges intelligencia alapjai
A rendszerfejlesztés korszerű módszerei
Szabadon választható tárgyak
Differenciált szakmai ismeretek
Angol nyelv IV.
Testnevelés IV.
∑ 31 kredit
5. félév
Numerikus módszerek
Képfeldolgozás
Mobil programozás
Informatikai biztonság (angol nyelven)
Korszerű adatbázis technológiák
Szabadon választható tárgyak
Differenciált szakmai ismeretek
Tervezés I.
∑ 31 kredit
6. félév
Korszerű programozási technikák II.
Tervezés II.
Szabadon választható tárgyak
Differenciált szakmai ismeretek
∑ 30 kredit
Differenciált szakmai ismeretek:
Szoftverfejlesztés
Programozási nyelvek
C# programozás
Java programozás II.
Funkcionális programnyelvek
Bevezetés a Python programozási nyelvbe
Szoftverfejlesztés nagyvállalati környezetben
Az informatika ipari alkalmazásai
Kotlin programozás
Szoftverfejlesztés Qt keretrendszerrel
Haladó informatikai algoritmusok
Differenciált szakmai ismeretek:
Intelligens döntéstámogatás
Bevezetés a lágy számítás módszereibe
Döntéstámogatás
A Data Science alapjai
Adatbányászat
Folyamatbányászat
Big Data rendszerek és elemzési módszerek
Adattárház technológiák
Differenciált szakmai ismeretek:
Virtuális valóság és multimédia
Virtuális valóság I.
Virtuális valóság II.
A multimédia alapjai
Differenciált szakmai ismeretek:
Alkalmazott informatika
Statisztikai programcsomagok
Matematikai programcsomagok
Gyártásoptimalizálás
Robotika
Robotika labor
Felhasználói interfészek tervezése
Egészségügyi informatika
Az információ vizuális megjelenítésének és mérésének alapjai
Autóipari szoftver- és hardverfejlesztés a gyakorlatban I.
Autóipari szoftver- és hardverfejlesztés a gyakorlatban II.
IoT rendszerek
Differenciált szakmai ismeretek:
Informatikai rendszerek és hálózatok
Linux rendszergazda ismeretek I.
Linux rendszergazda ismeretek II.
Nagyvállalati Linux technológiák
Virtualizációs technológiák a gyakorlatban
Számítógép hálózatok II.
Informatikai rendszerek konfigurálása és üzemeltetése
Távközlési hálózatok
Vállalati kommunikációs rendszerek
IoT biztonság