SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Emberi erőforrások

Emberi erőforrások alapszak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2022-07-03) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Közgazdaságtan matematikai alapjai
Gazdasági jog
Makroökonómia
Üzleti kommunikáció
Európai Uniós ismeretek
Üzleti élet társadalmi összefüggései
Tanulási, önismereti és szocializációs tréning
Pszichológia
Gazdasági és üzleti szaknyelv I. (német)
Gazdasági és üzleti szaknyelv I. (angol)
∑ 30 kredit
2. félév
Vállalati gazdaságtan
Nemzetközi gazdaságtan
Számvitel alapjai
Mikroökonómia
Bevezetés a marketingbe
Bevezetés a marketingbe gyakorlat
Gazdasági és üzleti szaknyelv II. (német)
Gazdasági és üzleti szaknyelv II. (angol)
Gazdasági és üzleti szaknyelvi záróvizsga (német)
Gazdasági és üzleti szaknyelvi záróvizsga (angol)
∑ 30 kredit
3. félév
Statisztika
Általános menedzsment
Pénzügytan (Makrogazdasági pénzügyek)
Ágazati gazdaságtan
Szervezet- és munkapszichológia
Munkaügyi kapcsolatok
Munkavédelem és ergonómia
Személyügy
∑ 33 kredit
4. félév
Vállalati pénzügyek I.
Üzleti folyamatok támogatása
Munkaerő-piaci intézmények és elemzések
Pályaszocializációs tréning
A problémamegoldás gyakorlata I.
Projekt menedzsment
∑ 27 kredit
5. félév
Termelés- és szolgáltatásmenedzsment
Munkahelyi és munkaerő-piaci képzés
Személyügyi folyamatok szabályozása
Területfejlesztés
Szervezet- és munkaszociológia
Munkajog
Szabadon választható
Emberi erőforrás gazdálkodás esettanulmányok
∑ 33 kredit
6. félév
Felelősségvállalás üzleti aspektusai
Minőségbiztosítás
Tanácsadás
Kompetencia- és ösztönzésmenedzsment
Szervezeti kommunikáció és tárgyalástechnika
A problémamegoldás gyakorlata II.
Szabadon választható
Emberi erőforrás menedzsment
Emberi erőforrás menedzsment gyakorlatok
∑ 30 kredit
7. félév
Szakmai gyakorlat
Szakdolgozat készítés
∑ 30 kredit