SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Emberi erőforrások

Emberi erőforrások alapszak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2011-10-12) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Közgazdaságtan matematikai alapjai
Gazdasági jog
Makroökonómia
Üzleti kommunikáció
Európai Uniós ismeretek
Üzleti élet társadalmi összefüggései
Pszichológia
Gazdasági és üzleti szaknyelv I.
Testnevelés I.
∑ 30 kredit
2. félév
Vállalati gazdaságtan
Számvitel alapjai
Mikroökonómia
Bevezetés a marketingbe
Nemzetközi gazdaságtan (Külgazdaságtan)
Gazdasági és üzleti szaknyelv II.
Gazdasági és üzleti szaknyelvi záróvizsga
Testnevelés II.
∑ 30 kredit
3. félév
Statisztika
Általános menedzsment
Pénzügytan (Makrogazdasági pénzügyek)
Ágazati gazdaságtan
Szervezet- és munkapszichológia
Munkaügyi kapcsolatok
Munkavédelem és ergonómia
Szakmai gyakorlat I.
A gazdaságtan alapjai I.
Testnevelés III.
∑ 30 kredit
4. félév
Vállalati pénzügyek I.
Üzleti folyamatok támogatása (Gazdasági Informatika)
Emberi erőforrás gazdálkodás
Személyügy
Munkaerő-piaci intézmények és elemzések
Pályaszocializációs tréning
A problémamegoldás gyakorlata
A gazdaságtan alapjai II.
Testnevelés IV.
∑ 30 kredit
5. félév
Termelés- és szolgáltatásmenedzsment
Munkaköri leírások
Munkahelyi és munkaerő-piaci képzés
Személyügyi folyamatok szabályozása
Területfejlesztés
Szervezet- és munkaszociológia
Munkajog
Szabadon választható
Szakmai gyakorlat II.
∑ 30 kredit
6. félév
Felelősségvállalás üzleti aspektusai
Projekt menedzsment
Minőségbiztosítás
Tanácsadás
Szervezeti kommunikáció és tárgyalástechnika
Kompetencia- és ösztönzésmenedzsment
Szabadon választható
∑ 30 kredit
Szakmai választható tárgyak part I.
Gazdaságtörténet
Logisztika
Üzleti szimuláció
Ergonómia
Környezetgazdaságtan
Változásmenedzsment
Médiagazdaságtan
Vállalkozói ismeretek
Bürotika és irodakultúra
Szakmai választható tárgyak part II.
Munkaköri leírások
Vállalati ösztönzési rendszerek, motivációs technikák a gyakorlatban
Kulturális különbözőségekmenedzselése
Személyes hatékonyság
Szervezeti együttműködés és tudásmegosztás
Internationales Management
Internationales Projektmanagement
Internationale Produktionsmanagement und Logistik
Szakmai választható tárgyak part III.
Internationale Finanzierung
Einführung in das Steuerwesen
Internationales Controlling
International Economic Relations
Improving Management
Business Simulation
Quality Management Systems
Communication Skills
Governance and Partnership