SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Turizmus-vendéglátás

Turizmus-vendéglátás alapszak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2022-06-30) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Közgazdaságtan matematikai alapjai
Gazdasági jog
Makroökonómia
Üzleti kommunikáció
Európai Uniós ismeretek
Üzleti élet társadalmi összefüggései
Tanulási, önismereti és szocializációs tréning
Pszichológia
Gazdasági és üzleti szaknyelv I. (német)
Gazdasági és üzleti szaknyelv I. (angol)
∑ 30 kredit
2. félév
Vállalati gazdaságtan
Számvitel alapjai
Mikroökonómia
Bevezetés a marketingbe
Bevezetés a marketingbe gyakorlat
Nemzetközi gazdaságtan
Gazdasági és üzleti szaknyelv II. (német)
Gazdasági és üzleti szaknyelv II. (angol)
Gazdasági és üzleti szaknyelvi záróvizsga (német)
Gazdasági és üzleti szaknyelvi záróvizsga (angol)
∑ 30 kredit
3. félév
Statisztika
Általános menedzsment
Pénzügytan (Makrogazdasági pénzügyek)
Ágazati gazdaságtan
Turizmus társadalmi-gazdasági alapjai
Turizmus földrajzi alapjai
Területfejlesztés
∑ 30 kredit
4. félév
Vállalati pénzügyek I.
Üzleti folyamatok támogatása
Turizmus marketing I.
Szállodai ismeretek
Nemzetközi turizmusföldrajz
A problémamegoldás gyakorlata
Szabadon választható
∑ 30 kredit
5. félév
Vendéglátó ismeretek
Rendezvényszervezés
Magyarország turizmusföldrajza
Utazásszervezés
Egészségturizmus menedzsment
Szálláshelyi informatika
Szabadon választható
∑ 30 kredit
6. félév
Felelősségvállalás üzleti aspektusai
Vendéglátó menedzsment
Utazási irodai menedzsment
Desztináció menedzsment
Szállodai menedzsment
Kulturális turizmus
Aktív turizmus
A problémamegoldás gyakorlata II.
Szabadon választható
∑ 30 kredit
7. félév
Szakmai gyakorlat
Szakdolgozat készítés
∑ 30 kredit