SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Turizmus-vendéglátás

Turizmus-vendéglátás alapszak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2013-05-14) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Közgazdaságtan matematikai alapjai
Makroökonómia
Gazdaságszociológia
Európai Uniós ismeretek
Pszichológia
Gazdasági jog
Üzleti kommunikáció
Üzleti és idegenforgalmi szaknyelv I.
∑ 30 kredit
2. félév
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
Mikroökonómia
Választandó az alábbi kettő tárgyból
Vállalati gazdaságtan
Marketing alapjai
Számvitel alapjai
Üzleti és idegenforgalmi szaknyelv II.
Üzleti és idegenforgalmi szaknyelvi záróvizsga
∑ 30 kredit
3. félév
Statisztika
Pénzügytan (Makrogazdasági pénzügyek)
Választandó az alábbi négy tárgyból
Általános menedzsment
Turizmus társadalmi- gazdasági alapjai
Turizmus földrajzi alapjai
A gazdaságtan alapjai I.
∑ 30 kredit
4. félév
Üzleti folyamatok támogatása
Vállalati pénzügyek I.
Turizmus marketing I.
Szállodai ismeretek
Vendéglátó ismeretek
Szakmai választható tárgy
A gazdaságtan alapjai II.
∑ 30 kredit
5. félév
Termelés- és szolgáltatás-menedzsment
Területfejlesztés és turizmus
Turisztikai fogyasztói magatartás
Szakirány-tárgy
Szakirány-tárgy
Szakirány-tárgy
Szabadon választható
Szakszeminárium I.
∑ 30 kredit
6. félév
Turisztikai és utazási jog
Szakmai választható tárgy
Szakirány-tárgy
Szakirány-tárgy
Szakirány-tárgy
Szabadon választható
Szakszeminárium II.
Szakdolgozat
∑ 30 kredit
7. félév
Szakmai gyakorlat
∑ 30 kredit
Választandó az alábbi kettő tárgyból
Külgazdaságtan
Regionális gazdaságtan
Választandó az alábbi négy tárgyból
Környezetgazdaságtan
Munkagazdaságtan
Verseny- és piacelmélet
Környezet és egészség
Szakmai választható tárgyak
Gazdaságtörténet
A turizmus fejlődéstörténete
A turizmus szociológiája
Idegenvezetés módszertana
Kulturális turizmus
Művészettörténet
Nemzetközi gazdaságtan B
Nemzetközi menedzsment
Nemzetközi pénzügyi ismeretek
Nemzetközi ügyletszervezés
Egészségturizmus
Projekt menedzsment
Élelmiszer- és háztartási anyagismeret
Kutatószeminárium I.
Desztináció menedzsment
Szálloda-szervezés szakirány
Szállodai gazdálkodás és értékesítés
Szálláshelyi informatika
Vendéglátó menedzsment
Animáció
Rendezvényszervezés
Szállodai menedzsment
Utazás- és rendezvényszervezés szakirány
Utazásszervezés
Közlekedés és turizmus
Utazási irodai menedzsment
Nemzetközi turizmusföldrajz
Rendezvényszervezés
Magyarország turizmusföldrajza
Turizmusmarketing szakirány
Turizmus marketing II.
Térségmarketing
Desztináció menedzsment
Szállodai gazdálkodás és értékesítés
Turisztikai termékek fejlesztése
Piackutatási módszerek a turizmusban
Aktív, sport- és ökoturizmus szakirány
Gyógyturizmus
Aktív turizmus
Sportturizmus és sport-rekreáció
Egészségturizmus menedzsment
Ökoturizmus menedzsment
Wellness turizmus
Vendéglátás-szervezés szakirány
Mikrobiológia
Műszaki ismeretek
Élelmiszerminőség és higiéne jogi szabályozása
Táplálkozás- és élelmezéstan
Vendéglátás-szervezés gazdaságtana
Élelmianyag-ismeret
Ételkészítés technológiája
Ételkészítés gyakorlat
Éttermi értékesítési gyakorlat
Egészségturizmus szakirány
Egészség-gazdaságtan és egészségbiztosítás
Egészségturizmus
Wellness-turizmus menedzsment
A rekreáció elmélete és módszertana
Életmód-tanácsadás
Táplálkozás- és élelmezéstan
Balneológia
Borturizmus szakirány
Szőlészeti és borászati alapismeretek
Szőlő-bor vertikum jogi szabályozása
Borok és borpárlatok
Érzékszervi borbírálat
Bor és gasztronómia
Borturizmus menedzsmentje és marketingje
Vendéglátás-szervezés gazdaságtana
Éttermi értékesítési gyakorlat