SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Pénzügy és számvitel FOKSZ

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés - nappali tagozat tanterve
Tanterv: 2022-07-03
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Üzleti élet társadalmi összefüggései
Tanulási, önismereti és szocializációs tréning
Európai Uniós ismeretek
Gazdasági jog
Munkaerő-piaci ismeretek
Pénzügytan (Makrogazdasági pénzügyek)
Pszichológia
Szakmai és pénzügyi információ-feldolgozási alapismeretek
Üzleti kommunikáció
Gazdasági és üzleti szaknyelv I. (német)
Gazdasági és üzleti szaknyelv I. (angol)
∑ 30 kredit
2. félév
Bevezetés a marketingbe
Bevezetés a marketingbe gyakorlat
Vállalati gazdaságtan
Nemzetközi gazdaságtan
Könyvviteli ismeretek
Számvitelszervezés
Vállalati pénzügyek I.
Controlling
Gazdasági és üzleti szaknyelv II. (német)
Gazdasági és üzleti szaknyelv II. (angol)
Gazdasági és üzleti szaknyelvi záróvizsga (német)
Gazdasági és üzleti szaknyelvi záróvizsga (angol)
∑ 33 kredit
3. félév
Elemzés módszertana
Pénzügyi számvitel I.
Adózási feladatok ellátása
Számvitel és adózás digitális környezetben
∑ 27 kredit
4. félév
Az elemzés gyakorlata
Szakmai gyakorlat
∑ 30 kredit