SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Nemzetközi tanulmányok

Nemzetközi tanulmányok alapszak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2011-06-24) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Új- és legújabb kori egyetemes történelem I. előadás
Új- és legújabb kori egyetemes történelem I. szeminárium
Jogi alapismeretek
Politikatudomány I.
Közgazdaságtan I.
Kommunikációelmélet
Kommunikációgyakorlat
Informatikai ismeretek
Bevezetés a szociológiába
Protokoll és etikett előadás
Protokoll és etikett szeminárium
Kötelezően választható tárgy
Idegen nyelv I. (angol/német)
∑ 32 kredit
2. félév
Új- és legújabb kori egyetemes történelem II. előadás
Új- és legújabb kori egyetemes történelem II. szeminárium
Alkotmányjog
Összehasonlító politikatudomány
Társadalom- és történet-filozófia
Általános gazdaság- és társadalomföldrajz
Összehasonlító civilizációs tanulmányok
Kulturális diplomácia és kulturális kapcsolatok
Társadalomtudományi kutatások módszertana I.
Kötelezően választható tárgy
Idegen nyelv II. (angol/német)
∑ 29 kredit
3. félév
Közigazgatástan
Nemzetközi jog I.
Bevezetés a nemzetközi viszonyok elméletébe
Nemzetközi szervezetek előadás
Nemzetközi szervezetek szeminárium
Nemzetközi migráció
Közgazdaságtan II. (Nemzetközi gazdaságtan)
Az európai integráció története előadás
Az európai integráció története szeminárium
Kötelezően választható tárgy
Szaknyelv I.
∑ 28 kredit
4. félév
Nemzetközi jog II.
Nemzetközi kapcsolatok története és diplomáciatörténet előadás
Nemzetközi kapcsolatok története és diplomáciatörténet szeminárium
Európai regionális- és kohéziós politika előadás
Európai regionális- és kohéziós politika szeminárium
Bevezetés a nemzetközi turizmusföldrajzba
Európai közigazgatási rendszerek
Az EU intézményrendszere és működése
Európai uniós pénzügyek
Bevezetés Kelet-Közép-Európa történetébe
Kötelezően választható tárgy
Szaknyelv II.
∑ 31 kredit
5. félév
Az európai közösségi jog alapjai
Nemzetközi konfliktusok
A politikai és gazdasági szupremáciák természet-rajza a XX. században
Területi kohézió és többszintű kormányzás
A „polgárok Európája” felé – transznacionális és interregionális kapcsolatok a bővülő EU-ban
Érdekcsoportok és lobbizás az európai belpolitikában
Nemzetközi tárgyalások elmélete és gyakorlata előadás
Nemzetközi tárgyalások elmélete és gyakorlata szeminárium
Bevezetés a Mediterrán térség történetébe
Bevezetés Latin-Amerika történetébe
Szabadon választható
Szakdolgozati szeminárium
Szakmai gyakorlat
∑ 29 kredit
6. félév
Európai uniós támogatások és pályázati rendszerek
Eszmék, ideológiák, kulturális sztereotípiák Kelet-Közép-Európában
Hispán történelem – hispán kultúra
Idegen nyelvű forráselemzés (Angol)
Szabadon választható
Szakdolgozati szeminárium
Szakdolgozat
∑ 31 kredit
Kötelezően választható tárgyak Nemzetközi kapcsolatok modul (1-2. félév)
Bevezetés a filozófiába
Politikai filozófia
Etika
Magyar politika I.
Magyar politika II.
A társadalmi alrendszerek szociológiája I.
Kisebbségszociológia
Környezetszociológia
Jog és igazságszolgáltatás
Művelődéstörténet (alapjai)
Logika
Művészetszociológia
Vallásszociológia
Tudományrendszertan és könyvtárismeret
Kötelezően választható tárgyak Nemzetközi kapcsolatok modul (3-4. félév)
Társadalomtörténet I.
Társadalomtörténet II.
Az egyetemes politikai gondolkodás története I.
Az egyetemes politikai gondolkodás története II.
Nemzetbiztonsági ismeretek
Nemzetpolitika és identitás a XX. századi Magyarországon
Kelet-Közép-Európa és az EU
Gazdaságetika
EU-közpolitikák és koncepciók
Brazil történelem-brazil kultúra
Interkulturális tanulmányok (német nyelven)
Interkulturális kommunikáció (német nyelven)
Brit országismeret (angol nyelven)
Amerikai országismeret (angol nyelven)