SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Nemzetközi gazdálkodás

Nemzetközi gazdálkodási alapképzési szak tanterve
Ez egy régebbi (2011-11-23) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Közgazdaságtan matematikai alapjai
Makroökonómia
Európai Uniós ismeretek
Pszichológia
Gazdasági jog
Üzleti kommunikáció
Üzleti élet társadalmi összeffüggései
Gazdasági és üzleti szaknyelv I.
Testnevelés I.
∑ 30 kredit
2. félév
Vállalati gazdaságtan
Számvitel alapjai
Mikroökonómia
Bevezetés a marketingbe
Nemzetközi gazdaságtan (Külgazdaságtan)
Gazdasági és üzleti szaknyelv II.
Gazdasági és üzleti szaknyelvi záróvizsga
Testnevelés II.
∑ 30 kredit
3. félév
Statisztika
Általános menedzsment
Pénzügytan (Makrogazdasági pénzügyek)
Nemzetközi ügyletszervezés
Globalizáció, világgazdasági kihívások
Regionális gazdaságtan
Ágazati gazdaságtan
A gazdaságtan alapjai I.
Testnevelés III.
∑ 30 kredit
4. félév
Vállalati pénzügyek I.
Üzleti folyamatok támogatása
Nemzetközi pénzügyi ismeretek
Vám- és szállítmányozástan
Európai uniós pénzügyek
Logisztika I.
A problémamegoldás gyakorlata
A gazdaságtan alapjai II.
Testnevelés IV.
∑ 30 kredit
5. félév
Nemzetközi kereskedelem
Online marketing
Bevezetés az Európai Unió jogrendszerébe
Az európai gazdasági integráció alapjai
Európai Uniós támogatások és pályázati rendszer
Protokoll és etikett
Szabadon választható
∑ 30 kredit
6. félév
Felelősségvállalás üzleti aspektusai
Interkulturális kommunikáció
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok kvantitatív elemzése
Marketingkommunikáció
EU közös agrárpolitika
Nemzetközi marketing
Szabadon választható
Szabadon választható
∑ 30 kredit
7. félév
Szakmai gyakorlat
∑ 30 kredit