SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Germanisztika

Germanisztika alapszak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2013-04-24) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Nyelvi kompetenciák: hallás utáni értés
Nyelvi kompetenciák: olvasás utáni értés
Nyelvi kompetenciák: Szótani gyakorlatok
Kultúra és nyelv: Németország
Kultúra és nyelv: Ausztria és Svájc
Szinkrón rendszernyelvészet: Fonetika, fonológia, grafematika
Irodalomtudományi alapismeretek: Irodalomtudományi alapfogalmak
Nyelvtudományi alapismeretek: Nyelvtudományi alapfogalmak
Irodalomtörténet: a német nyelvű irodalom a felvilágosodástól a romantikáig
Konverzáció I.
Kiemelkedő szerzők művei a felvilágosodástól a romantikáig
Bevezetés a nyelvtudományba
Bevezetés a filozófiába
Testnevelés I.
∑ 30 kredit
2. félév
Nyelvi kompetenciák: beszéd
Nyelvi kompetenciák: írás
Nyelvi kompetenciák: Mondattani gyakorlatok
Kultúra és nyelv: Kultúrtörténet
Nyelvi szűrővizsga
Szinkrón rendszernyelvészet: Morfológia,szóképzés
Szinkrón rendszernyelvészet: Morfológia, szóképzés (szem.)
Irodalomtörténet: a német nyelvű irodalom a romantikától a realizmusig
Kiemelkedő szerzők művei a romantikától a realizmusig
A kultúratudomány alapjai
Irodalomtudományi alapismeretek: Irodalmi szövegelemzés, szövegértelmezés
Nyelvészeti alapismeretek: Nyelvtudományi módszerek
Fordítás I.
A kommunikáció alapjai
Bevezetés az irodalomtudományba
Testnevelés II.
∑ 32 kredit
3. félév
Konverzáció II.
Szinkrón rendszernyelvészet: Szintaxis
Szinkrón rendszernyelvészet: Szintaxis (szem.)
Irodalomtörténet: a német nyelvű irodalom az irodalmi moderntől 1945-ig
Kiemelkedő szerzők művei az irodalmi moderntől 1945-ig
Tudományrendszertan és könyvtárismeret
Szabadon választható tárgyak
Specializáció vagy minor
Testnevelés III.
∑ 29 kredit
4. félév
Fordítás II.
Kutatásmódszertani alapismeretek
Irodalomtörténet: az 1945 utáni német nyelvű irodalom
Kiemelkedő szerzők művei 1945 után
Projektszeminárium A
Szakdolgozati szeminárium A
Kötelezően választható tárgyak
Szabadon választható tárgyak
Specializáció vagy minor
Testnevelés IV.
∑ 32 kredit
5. félév
Germán nyelvek és kultúrák
Szinkrón rendszernyelvészet: Szövegelemzés
Szinkrón rendszernyelvészet: Lexikológia, szemantika
Szinkrón rendszernyelvészet: Lexikológia, szemantika (szem.)
A médiatudomány alapjai
Szakdolgozati szeminárium B
Szabadon választható tárgyak
Specializáció vagy minor
∑ 30 kredit
6. félév
Irodalom és kultúra
Projektszeminárium B
Szakdolgozati szeminárium C
Szakdolgozat
Kötelezően választható tárgyak
Specializáció vagy minor
∑ 27 kredit
Specializáció I.: Interkulturális germanisztika
Kommunikáció: Interkulturális kommunikáció 3. félév
Kommunikáció: Interkulturális kommunikáció (szem.) 3. félév
Média, intermedialitás 3. félév
Két- és többnyelvűség 4. félév
Interkulturalitás irodalmi szövegekben 4. félév
Kontrasztív nyelvészet: szövegfajták a médiában 5. félév
Szövegalkotás a nemzetközi kommunikációban
Európai Uniós ismeretek 5. félév
Interkulturális szaknyelvi kommunikáció I. 5. félév
A szakfordítás alapjai 5. félév
Interkulturális szaknyelvi kommunikáció II. 6. félév
A tolmácsolás alapjai 6. félév
Kötelezően választható tárgyak
Irodalom és medialitás
Irodalom és medialitás (szem.)
Narratív szövegek elemzése
Narratív szövegek elemzése (szem.)
Irodalmi műfajok és határműfajok
Irodalmi fordítások
Interkulturális tanulmányok
Kisebbségtudomány: A magyarországi németek története
Kisebbségtudomány: Dialektológia
Kisebbségtudomány: A magyarországi német irodalom története
Kisebbségtudomány: A német mint kisebbségi nyelv Európában