SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Gazdaságinformatikus

Gazdaságinformatikus BSc szak – nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2017-10-24) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Az informatika logikai és algebrai alapjai
A számítástechnika alapjai
Matematikai alapozó
Lineáris algebra
Közgazdaságtan és vállalkozásgazdaságtan
Matematikai analízis I.
Programozás I.
A programozás alapjai
Web programozás I.
Angol nyelv I.
Testnevelés I.
∑ 30 kredit
2. félév
Programozás II.
Adatstruktúrák és algoritmusok I.
Diszkrét matematika
Matematikai analízis II.
Vállalati gazdaságtan
Operációkutatás
Web programozás II.
Számítógép-architektúrák
Angol nyelv II.
Angol nyelvi kollokvium
Testnevelés II.
∑ 30 kredit
3. félév
Adatbáziskezelő rendszerek I.
Java programozás I.
Számítógép hálózatok I.
Pénzügytan (makrogazdasági pénzügyek)
Szoftvertechnológia
Döntéstámogatás
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
Angol nyelv III.
Angol nyelvi záróvizsga
Testnevelés III.
∑ 31 kredit
4. félév
Adatbáziskezelő rendszerek II.
Mesterséges intelligencia alapjai
Statisztika
Folyamatbányászat
Operációs rendszerek
Projektmenedzsment
Számvitel alapjai
Az információ vizuális megjelenítésének és mérésének alapjai
Kötelezően választható szakmai tárgy
Angol nyelv IV.
Testnevelés IV.
∑ 29 kredit
5. félév
Elemzés módszertana
Integrált információs rendszerek
Projekt labor
A Data Science alapjai
Mobil programozás
Vállalkozói ismeretek
A multimédia alapjai
∑ 31 kredit
6. félév
Minőségbiztosítás és audit
Gyártásoptimalizálás
Adattárház technológiák
Adatbányászat
Informatikai biztonság (angol nyelven)
Tervezés I.
Kötelezően választható szakmai tárgy
Szabadon választható tárgy
∑ 30 kredit
7. félév
Riportgenerálás és adatvizualizáció
Kötelezően választható szakmai tárgy
Szabadon választható tárgy
Tervezés II.
∑ 29 kredit
Kötelezően választható szakmai tárgyak
Java programozás II.
Párhuzamos programozás
C# programozás
Szoftver modellezés és tesztelés
Kötelezően választható szakmai tárgyak
Információ-visszakeresés
Bevezetés a Python programozási nyelvbe
Adatelemzés Pythonban
NoSQL technológiák
Kötelezően választható szakmai tárgyak
Bevezetés a lágy számítás módszereibe
Virtuális valóság I.
Virtuális valóság II.
Multimédia
Kötelezően választható szakmai tárgyak
Globalizáció és világgazdaság
Bevezetés a marketingbe
Bürotika
Számvitelszervezés
Kötelezően választható szakmai tárgyak
Vállalatirányítási rendszerek
Statisztikai programcsomagok
Matematikai programcsomagok
Számítógép hálózatok II.
Kötelezően választható szakmai tárgyak
Színtervezés informatikusok számára
Elektronikus üzleti technológiák
Egészségügyi informatika
Autóipari szoftver- és hardverfejlesztés a gyakorlatban I.
Kötelezően választható szakmai tárgyak
Autóipari szoftver- és hardverfejlesztés a gyakorlatban II.
Az informatika ipari alkalmazásai
Szoftverfejlesztés nagyvállalati környezetben