SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Gazdaságinformatikus

Gazdaságinformatikus BSc szak – nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2022-05-03) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Az informatika logikai és algebrai alapjai
A számítástechnika alapjai
Matematikai alapozó
Lineáris algebra
Makroökonómia
Matematikai analízis I.
Programozás I.
A programozás alapjai
Web programozás I.
Angol nyelv I.
Testnevelés I.
∑ 30 kredit
2. félév
Programozás II.
Adatstruktúrák és algoritmusok I.
Diszkrét matematika
Matematikai analízis II.
Vállalati gazdaságtan
Operációkutatás
Web programozás II.
Számítógép-architektúrák
Angol nyelv II.
Angol nyelvi kollokvium
Testnevelés II.
∑ 30 kredit
3. félév
Adatbáziskezelő rendszerek I.
Korszerű programozási technikák I.
Számítógép hálózatok I.
Pénzügytan (makrogazdasági pénzügyek)
Szoftvertechnológia
Döntéstámogatás
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
Angol nyelv III.
Angol nyelvi záróvizsga
Testnevelés III.
∑ 30 kredit
4. félév
Adatbáziskezelő rendszerek II.
Mesterséges intelligencia alapjai
Statisztika
Operációs rendszerek
Projektmenedzsment
Számvitel
Az információ vizuális megjelenítésének és mérésének alapjai
Kötelezően választható szakmai tárgy
Angol nyelv IV.
Testnevelés IV.
∑ 30 kredit
5. félév
Számvitelszervezés
Integrált információs rendszerek
Projekt labor
A Data Science alapjai
Mobil programozás
Vállalkozói ismeretek
A multimédia alapjai
Kötelezően választható szakmai tárgy
∑ 31 kredit
6. félév
Minőségbiztosítás és audit
Gyártásoptimalizálás
Adattárház technológiák
Adatbányászat
Informatikai biztonság (angol nyelven)
Tervezés I.
Kötelezően választható szakmai tárgy
Szabadon választható tárgy
∑ 30 kredit
7. félév
Riportgenerálás és adatvizualizáció
Kötelezően választható szakmai tárgy
Szabadon választható tárgy
Tervezés II.
∑ 29 kredit
Kötelezően választható szakmai tárgyak
Java programozás II.
Párhuzamos programozás
C# programozás
Szoftvermodellezés és tesztelés
C++ programozás
Kötelezően választható szakmai tárgyak
Bevezetés a Python programozási nyelvbe
Big Data rendszerek és elemzési módszerek
Folyamatbányászat
Bevezetés a lágy számítás módszereibe
Virtuális valóság I.
Kötelezően választható szakmai tárgyak
Virtuális valóság II.
Multimédia
Globalizáció és világgazdaság
Bevezetés a marketingbe
Bevezetés a marketingbe gyakorlat
Kötelezően választható szakmai tárgyak
Bürotika és irodakultúra
Vállalatirányítási rendszerek
Statisztikai programcsomagok
Matematikai programcsomagok
Számítógép hálózatok II.
Kötelezően választható szakmai tárgyak
Színtervezés informatikusok számára
Elektronikus üzleti technológiák
Egészségügyi informatika
Autóipari szoftver- és hardverfejlesztés a gyakorlatban I.
Autóipari szoftver- és hardverfejlesztés a gyakorlatban II.
Kötelezően választható szakmai tárgyak
Az informatika ipari alkalmazásai
Szoftverfejlesztés nagyvállalati környezetben
Kotlin programozás
Logisztika I.
SQL üzleti alkalmazásokhoz
Kötelezően választható szakmai tárgyak
IT projektmenedzsment
Logisztikai folyamatok modellezése
Anyagáramlási rendszerek
Ellátási lánc menedzsment alapjai